Informatik GR (A):
Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp
Informatik och systemvetenskap, 7,5 hp
Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp
Programvaruutvecklingsprojekt, 7,5 hp
Arbete i distribuerade projekt, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Informatik GR (B):
Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp
Datamodellering och databaser, 7,5 hp
Analys och design av informationssystem, 15 hp
Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp
Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp
Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp
Hållbar systemutveckling, 7,5 hp
Tillämpat systemutvecklingsarbete, 15 hp #

Informatik GR (C):
Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp *
Examensarbete, 15 hp *

Valbara kurser, 30 hp *
Under femte termin väljer studenten själv kurser. Kurser kan erbjudas inom företagsekonomi, datateknik eller annat ämne. För filosofie kandidatexamen krävs minst 30 hp i ett annat ämne än Informatik.

Kurser markerade med asterisk (*) läses endast för kandidatexamen.
Kurs markerad med nummertecken (#) kan utgöra självständigt arbete för högskoleexamen.