Datateknik

It-system finns överallt i vårt samhälle i dag och efterfrågan på kunskaper inom datateknik är stor. Företagen behöver kompetens inom områden som programutveckling, molnlösningar, it-säkerhet och Internet of Things. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra, blir du rustad för att arbeta inom branschen. Mittuniversitetets treåriga program Datateknik förbereder dig för en sådan karriär.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 45
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-D2991

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

Vår utbildning i datateknik förbereder dig metodiskt för det kommande arbetslivet genom kurser som bygger på varandra. Det ger dig möjlighet att steg för steg utveckla ditt tekniska ”tänk” och därmed bli en god problemlösare. Du får bland annat lära dig att jobba agilt, det vill säga anpassa dig till förändrade krav under ett projekt, samt hur du i ett projekt kan samarbeta och kommunicera med de andra i systemutvecklingskedjan.

Utbildningen startar med grundkurser där du lär dig programmering i C++/Java, metodkurser för analys och konstruktion av applikationer samt datornät och fortsätter med kurser i exempelvis databasteknik, kravhantering och webbtjänster. Du ges möjligheter till fördjupade studier inom områden som till exempel applikationsutveckling och nätverksdesign.

Vi ger dig breda kunskaper inom datateknik, applikationsutveckling och Internet of Things.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Engelska 6

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Teknologie kandidatexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom området datateknik, datakommunikation och informationssystem. Detta gör att du efter avslutad utbildning kan arbeta med system- och applikationsutveckling, webbutveckling, systemprogrammering eller med mer övergripande arbetsuppgifter inom området datateknik, informationsteknik och nätverk. Du kan också jobba som testare och projektledare. Du får helt enkelt förutsättningar för att arbeta som full stack developer. Som påbyggnad till denna utbildning ger Mittuniversitetet också en masterutbildning i datateknik.

Arbetslivskontakt

Studierna bedrivs i nära samarbete med forskare och näringsliv. Bland annat genomförs en större projektkurs på 15 hp tillsammans med branschen, där studiegrupperna består av studenter från olika program inom området datateknik/informationsteknik, vilket breddar dina kunskaper i ämnet.

Som avslutning genomför du ett examensarbete som ger dig möjlighet att arbeta direkt med en möjlig arbetsgivare. Du har även här möjligheten att koppla ditt arbete till den framstående forskning som bedrivs på Mittuniversitetet.

Studenter berättar

Branschen berättar

Mer om utbildningen

Från vänster: David Gisselman, Technichus - Härnösand och studenterna; Patrik Norman, Louise Sundström, Osmel Lavalier, Davis Sjöström, David Vailin

Framtidens VR - Studentarbete med uppdragsgivaren Technichus

sex personer bakom en robotarm

Styr robot med ChatGPT -Samarbete med Realistic 3D

Kontakt

Läs mer

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22