Big pad i mötesrum

En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Utan en sådan beredskap blir konsekvenserna av risker, olyckor och katastrofer betydligt större, inte bara för oss människor utan också för vår miljö. Den här utbildningen handlar om just det – hur vi kan förebygga och hantera det som vi alla vill undvika. Från bränder och olyckor till terrorangrepp och orkaner. Efter utbildningen kan du bland annat jobba med risk-, kris- och säkerhetsfrågor både på statliga myndigheter och privata företag.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4031

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

På Risk- och krishanteringsprogrammet får du lära dig hur människor och organisationer förebygger och hanterar hot, risker och kriser. Från små, vardagsnära frågor till hur myndigheter agerar vid större katastrofer. Du får också kunskap om mer diffusa risker såsom till exempel klimatförändring, epidemier och konsekvenser av genmodifiering.
Under utbildningen får du goda kunskaper om vad som händer med kommunikation, organisation, ledning och beteende när samhället är utsatt för risker, kriser och katastrofer – lokalt, nationellt och internationellt. Du läser framför allt sociologi men också statsvetenskap, genusvetenskap och kvalitetsteknik. Sammantaget ger dig programmet kompetens att hantera, förbättra och effektivisera samhällelig risk- och krishantering ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.
Merparten av lärarna är forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum och delar av undervisningen bedrivs i forskningscentrets simuleringslabb.
Programmet är en bred utbildning som ger dig många olika möjligheter i arbetslivet och under utbildningen får du praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning, krisövningar och gästföreläsningar.

Bilder från utbildningen och Campus Östersund

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi,
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sociology.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för att arbeta inom den växande sektor som omfattar risk- och krishantering, beredskaps- och säkerhetsarbete samt kvalitetsteknik men även som ledare i organisationer där sådan kunskap behövs. Exempel på yrkesroller är säkerhetschef, riskanalytiker och kvalitetsansvarig.

Arbetslivskontakt

Genom programmet kopplas teori och praktik ihop genom fallstudier, workshops, studiebesök med mera. Du möter yrkespersoner på gästföreläsningar, praktikerdagar och kursinternat. Under utbildningen väljer du också mellan en tio veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller redogörelse och utvärdering av ett valt case.

Kontakt

inspelning webbinarium Saco

Plugga på Mittuniversitetet

Hör programansvarig för risk- och krisprogrammet berätta om programmet berätta om programmet

Programansvarig berättar

Hör programansvarig berätta om risk- och krishanteringsprogrammet och vad du kan förvänta dig.

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-22