3N9A0082FOTOCRED TINA STAFRÉNFOTOCRED TINA STAFRÉN.jpg

Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp

En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Utan en sådan beredskap blir konsekvenserna av risker, olyckor och katastrofer betydligt större, inte bara för oss människor utan också för vår miljö. Den här utbildningen handlar om just det – hur vi kan förebygga och hantera det som vi alla vill undvika. Från bränder och olyckor till terrorangrepp och orkaner. Efter utbildningen kan du bland annat jobba med risk-, kris- och säkerhetsfrågor både på statliga myndigheter och privata företag.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4021

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4331

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

På Risk- och krishanteringsprogrammet får du lära dig hur människor och organisationer förebygger och hanterar hot, risker och kriser. Från små, vardagsnära frågor till hur myndigheter agerar vid större katastrofer. Du får också kunskap om mer diffusa risker såsom till exempel klimatförändring, epidemier och konsekvenser av genmodifiering.
Under utbildningen får du goda kunskaper om vad som händer med kommunikation, organisation, ledning och beteende när samhället är utsatt för risker, kriser och katastrofer – lokalt, nationellt och internationellt. Du läser framför allt sociologi men också statsvetenskap, genusvetenskap och kvalitetsteknik. Sammantaget ger dig programmet kompetens att hantera, förbättra och effektivisera samhällelig risk- och krishantering ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.
Merparten av lärarna är forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum och delar av undervisningen bedrivs i forskningscentrets simuleringslabb.
Programmet är en bred utbildning som ger dig många olika möjligheter i arbetslivet. Allt fler organisationer anställer risk- och krissamordnare, såväl privata företag och intresseorganisationer, som kommuner, landsting, länsstyrelser och andra myndigheter. Under utbildningen får du praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning, krisövningar och gästföreläsningar.

Bilder från utbildningen och Campus Östersund

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi, översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Sociology.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för att arbeta inom den växande sektor som omfattar risk- och krishantering, beredskaps- och säkerhetsarbete samt kvalitetsteknik men även som ledare i organisationer där sådan kunskap behövs. Exempel på yrkesroller är säkerhetschef, riskanalytiker och kvalitetsansvarig.

Arbetslivskontakt

Genom programmet kopplas teori och praktik ihop genom fallstudier, workshops, studiebesök med mera. Du möter också yrkespersoner på gästföreläsningar, praktikerdagar och kursinternat. Tio veckors arbetsplatsförlagd praktik ingår i utbildningen.

Jag forskar om civilsamhällets roll vid en samhällspåfrestning

Läs hela intervjun med Sophie Kolmodin, doktorand i sociologi

Jag jobbar med att stärka organisationers förmåga att hantera oönskade händelser.

Läs hela intervjun med Lina Wickberg, BRM

Intresset för risk- och krishantering växer på alla nivåer i samhället.

Läs hela intervjun med Elin Franzén, kansliet för krishantering i Regeringskansliet

Under praktiken fick jag hjälpa till att anordna krisledningsövningar.

Läs hela intervjun med Victoria Skynäs

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00