Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

It är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara it-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Nej
 • Studiefart: 100%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-K4611
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 25
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-K4621

Om programmet

Som systemutvecklare skapar du it-lösningar som möter de utmaningar och problem som uppstår i en organisation eller på ett företag. Under din studietid designar och utvecklar du it-lösningar utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att kommunicera och samarbeta med andra utvecklare, användare och beställare av system. I arbetslivet sitter dessa kollegor ofta utspridda geografiskt, i så kallade distribuerade team. Det här arbetssättet är en vanlig arbetsform i branschen, och därför får du lära dig att behärska det redan under studietiden.

Du får också möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom bland annat webb, databaser och programmering i miljön Visual Studio. Dessutom använder du mer specifika tekniker som till exempel agila metoder, SQL, ASP.NET och C#. Programmets upplägg ger dig den breda kompetens du behöver som systemutvecklare.

Under den fjärde terminen läser du en praktisk kurs i systemutvecklingsarbete. Den pågår i tio veckor och sker i samarbete med ett företag eller en organisation. Om du vill kan du välja att göra denna kurs till ditt examensarbete och sedan ta ut en högskoleexamen efter endast två års studier. Den här möjligheten har vi tagit fram eftersom arbetsmarknaden i dag har ett stort och akut behov av systemvetare.

Väljer du att läsa ett tredje år ger utbildningen dig mer bredd och fördjupning. Den femte terminen breddar du din kompetens genom att själv välja vilka kurser du vill läsa. Den sjätte terminen fördjupar du dig i en problemställning som du väljer i samråd med en handledare.

Var med och designa nytänkande och hållbara it-lösningar.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges både på Campus Östersund och på distans, och du väljer att söka den studieform som passar dig bäst. Oavsett vilken studieform du väljer så kommer alla studenter att tillhöra en och samma klass.

I många av programmets kurser bygger studierna på grupparbeten, vilket förbereder dig inför arbetslivet och yrkesrollen. Du måste alltså vara beredd på att planera dina studier och jobba tillsammans med dina studiekamrater i grupp på dagtid, kl. 8.00 – 17.00 under veckorna. Att läsa på distans betyder att du kan befinna dig var som helst under utbildningen men du kommer att behöva planera och genomföra stora delar av studierna tillsammans med dina studiekamrater.

Både studier på distans och campus kräver att du studerar minst 40 timmar i veckan och att du tar del av de lärarledda momenten som sker dagtid. Obligatoriska träffar förekommer under hela studietiden, antingen på campus eller via nätet beroende på vilken studieform du har valt.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics. Beroende på val av kurser kan efter två års studier avläggas Högskoleexamen med inriktning mot informatik, vilken översätts till Higher Education Diploma with specialization in Informatics.

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du systemvetare och kan arbeta som till exempel systemutvecklare, verksamhetsarkitekt, it-arkitekt, processutvecklare eller it-planerare.

Arbetslivskontakt

Forskare, offentliga förvaltningar och näringsliv är delaktiga i utbildningen och dess utveckling. Som avslutning på dina studier gör du ett examensarbete, vilket oftast sker i samarbete med något företag eller någon myndighet.

Samarbetet med it-branschen som verkar i Jämtland är väl utvecklat och innebär bland annat ett flertal gemensamma aktiviteter varje termin.

Mer om utbildningen

Kontakt

Frågor om programmet

Läs mer
Sidan uppdaterades 2023-12-22