Lärarutbildningen, inriktning bild

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Att vara förskollärare innebär att ha ett yrke med ledaransvar som är omväxlande och kreativt. Du skapar förutsättningar för barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att ge barnen en bra start i livet och som professionell förskollärare ansvarar och medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Utbildningen präglas av: Vetenskaplig förankring, Förskollärares ledarskap, Praktisk kunskap, Färdighetsträning samt Arbetslivskoppling.

Utbildningen ges i formen campus/distans vilket innebär att du förväntas delta i undervisningen på plats på campus ca 3-4 veckor per termin.


 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4030

Hösttermin 2024

Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 80
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2151
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Vårtermin 2025

Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 50
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4040

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Vårtermin 2025

Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 50
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4290

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Om programmet

På programmet får du kunskap om barn, deras kunskapande och behov ur ett helhetsperspektiv. Barns utveckling och livsvillkor behandlas samtidigt som du lär dig hur förskollärare dokumenterar och följer upp barns lärande och utveckling. Du kommer att läsa om och öva dig i ledarskap. Ett viktigt inslag i utbildningen är också förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Jämlikhet och jämställdhet är även centrala delar i programmet.

Utbildningen omfattar studier inom tre områden: förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.
Inom det förskolepedagogiska området studerar du olika former av pedagogiska och didaktiska arbetssätt, exempelvis genom att arbeta med estetiska ämnen såsom bild, musik och drama. Inom samma område studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. Leken i förskolan har också en central roll i utbildningen som helhet. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller andra områden som är viktiga för yrket. I den ingår exempelvis förskolans och skolans historia, förskolans värdegrund, läroplansteori, ledarskap, sociala relationer, konflikthantering samt specialpedagogik.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs under perioder i fyra av utbildningens sju terminer. Under dessa perioder får du öva dig i yrket där du planerar och genomför verksamhet i förskolan med stöd av en utbildad handledare.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges i formen campus/distans vilket innebär att du förväntas delta i undervisningen på plats på campus. Den campusförlagda undervisningen är schemalagd ca 3-4 gånger per termin. Varje campusvecka varierar mellan tre och fem dagar. Campusveckorna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket. Mellan campusträffarna sker undervisningen digitalt via Mittuniversitetets lärplattform.

Vissa moment i utbildningen kommer att genomföras på Campus Sundsvall för samtliga studenter även studenter antagna till förskollärarutbildningen på Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Mer om utbildningen

Mer inspiration

av

av

av

av

av

av

av

av

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22