Student med laptop

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets forskare. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för avancerad samhällsanalytisk verksamhet, relevant inom både offentlig och privat sektor. Du utvecklar din förmåga att självständigt analysera och hantera komplexa politiska frågeställningar. Programmet är forskningsförberedande och ger en bra grund för den som vill söka sig vidare till forskarutbildning.

Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7111

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

Vårt magisterprogram i statsvetenskap som erbjuds på distans ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom flera av statsvetenskapens kärnområden. Programmet är särskilt inriktat mot samspelet mellan medborgarna och det offentliga, administration och förvaltning och forskningsmetod. Kurserna är uppbyggda kring regelbundna litteraturseminarier. Genomgående läggs stor vikt vid förmåga till självständig utvärdering och kritisk analys av politiska skeenden av olika karaktär.

Politiskt beteende ger dig fördjupade kunskaper i medborgarnas förhållningssätt gentemot demokratin och dess aktörer och inom förvaltning läggs tyngdpunkten på förståelse för lokala politiska skeenden och beslutsprocesser. Inom forskningsmetod läggs särskild vikt vid frågor om forskningsdesign och kursen är anpassad för att förbereda dig för det avslutande uppsatsarbetet/självständiga arbetet.
Programmet lägger stor vikt vid det avslutande uppsatsarbetet (självständigt arbete) omfattande 30 hp. Uppsatsarbetet sker i projektform nära ämnets forskare där utgångspunkten är att du som student ska introduceras och involveras i aktuella forskningsprojekt som bedrivs i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Enstaka kurser eller delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Magisterprogrammet i statsvetenskap förbereder dig för avancerad samhällsanalytisk verksamhet, relevant inom både offentlig och privat sektor.

Undervisningens upplägg

Programmet är en distansutbildning utan fysiska sammankomster, men obligatoriska seminarier eller andra examinationer via nätet förekommer ungefär en gång per vecka. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen.

Engelska kurs B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Political Science.

Efter utbildningen

Programmet är forskningsförberedande och ger en bra grund för dem som vill söka sig vidare till forskarutbildning men utgör även en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom ämnet statsvetenskap som ger en god grund för kvalificerat arbete inom olika verksamheter där analys-, förändrings- och utvärderingsarbete ingår, till exempel med inriktning mot krävande utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk opinionsbildning. Efterfrågan finns på olika nivåer i både offentlig och privat regi, såväl nationellt som internationellt.

Arbetslivskontakt

Inom utbildningen läser du kurser som ger dig möjlighet att bedriva kvalificerat utvärderings- och analysarbete inom den offentliga sektorn, näringslivet eller organisationer.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20