Studenter vid Selångersån

Samhällsvetare arbetar bland annat med analys och utvärdering av olika samhällsfrågor. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället organiseras, styrs och påverkar oss som individer och grupp. Utbildningen har en kombination av statsvetenskap och sociologi där ett av dem blir ditt huvudområde. Även studier i juridik ingår. Programmet har genomgående en stark samverkan med regionala aktörer. Det framträder särskilt under programmets femte termin när praktik och teori kombineras.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2113

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

En röd tråd genom Samhällsvetarprogrammet är samhälleliga förändringsprocesser. Tillsammans ger sociologi och statsvetenskap dig både en bred och djup kunskapsbas. Det statsvetenskapliga perspektivet fokuserar på ramarna för samhället och dess politiska styrning, medan det sociologiska perspektivet fokuserar på sociala strukturer samt på relationen mellan individ och samhälle. Inom dessa ämnen studeras således samhälleliga strukturer som formar såväl det svenska som andra samhällen i en tid av globalisering. Detta innebär frågor om inkludering identitet, (o)jämlikhet, representation, och genomförandet av politik som bland annat studeras i relation till välfärdsstatens och arbetsmarknadens utformning.

Förutom en gedigen grund i samhällets organisering får du bland annat lära dig metoder inom utrednings- och utvärderingsarbete och att kritiskt analysera samhällsfrågor, något som är efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden.

Utöver djupgående teoretiska kunskaper i de båda ingående ämnena har programmet en stark arbetslivsanknytning. Under hela utbildningen sker en samverkan med lokala och regionala aktörer som tar sig uttryck i bland annat praktik, gästföreläsningar och temadagar. Under den femte terminen är detta särskilt betonat då fokus riktas mot konkret samhällsanalys då en del av terminen är förlagd ute i praktiska verksamheter.

Sammantaget ger utbildningen en inriktning som ger fördjupad kunskap om samspelet mellan samhället och dess institutioner samt människorna och deras livsvillkor. Efter avklarad utbildning har du som student på programmet en god analytisk förmåga att studera konsekvenserna av olika samhällsprocesser ur både ett sociologiskt och ett statsvetenskapligt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or Sociology

Efter utbildningen

De arbetsuppgifter du utbildas för kan variera mellan kvalificerad handläggning, utredningsuppdrag och planering på flera nivåer inom olika verksamhetsområden. Utbildningen förbereder dig för att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer, både nationellt och internationellt.

En man och en kvinna sitter i varsin fåtölj och pratar om Samhällsvetarprogrammet

Programansvariga berättar

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-01-11