teknisk fysik

Civilingenjör i teknisk fysik, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla ny teknik för att möta framtidens komplexa samhällsutmaningar. Utbildningen passar dig som är intresserad av fysik och matematik och vill använda din kunskap till att skapa nya tekniska lösningar på komplexa problem. Tekniska fysiker är högt eftertraktade på både den svenska och den internationella arbetsmarknaden där tekniskt avancerade företag söker högutbildad personal för forskning och utveckling. Programmet sträcker sig över olika industrisektorer, och dina färdigheter inom fysik och matematik förblir relevanta, vilket gör din utbildning både aktuell och eftertraktad i en värld som ständigt förändras.

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G2341

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

År 1-3
Under de tre första åren läser du grundläggande kurser i fysik, matematik och ingenjörsvetenskap. Här ingår kurser som exempelvis differentialkalkyl, elektromagnetism, termodynamik och kvantmekanik. Du läser också teknikkurser som ellära och programmering och yrkesförberedande kurser som hållbar utveckling och arbetsvetenskap.

År 4-5
Efter avslutade grundkurser fortsätter du med att läsa mer specialiserade kurser inom teknisk fysik. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett område du finner särskilt intressant genom att välja en specialisering. De specialiseringar som erbjuds är kopplade till aktuella forskningsområden och forskargrupper i teknisk fysik vid Mittuniversitetet och kan förändras med tiden.

För närvarande erbjuds specialiseringar inom:

Nanoteknik
När dimensionerna på ett material minskar tillräckligt mycket, förändras dess egenskaper dramatiskt och detta öppnar upp helt nya möjligheter. Ett tydligt exempel är hur färgen på det ljus som emitteras av nanopartiklar varierar beroende på deras storlek, en egenskap som nyttjas i de senaste tv-skärmarna. Genom att specialisera dig inom nanoteknik får du insikt i hur material är uppbyggda och förståelse för varför material undergår förändringar på nanometerskala.

Fysikalisk elektronik och fotonik
Inom fysikalisk elektronik och fotonik studeras de intressanta materialfenomen som uppstår i material på mikro och nanometerskala. Denna förståelse är grunden för solceller, lasrar, transistorer och andra högteknologiska innovationer. Fotonik erbjuder mångsidig användning av ljus, från kommunikation via optiska fibrer till laserteknik inom hälso- och sjukvård.

Energimaterial
Genom att specialisera dig inom energimaterial kommer du att vara väl förberedd för att bidra till en hållbar energiomställning med fokus på miljövänliga material och minskade koldioxidutsläpp. Vid Mittuniversitetet bedriver vi forskning inom områden som elektrisk-mekanisk energiutvinning och energilagring i batterier. Denna specialisering ger dig insikter om gröna material och deras innovativa tillämpningar inom energisektorn med minimal miljöpåverkan.


Undervisning och studiemiljö
Undervisningen vid Mittuniversitetet äger rum i en miljö där du har nära till lärare och forskare. De flesta av våra lärare är aktivt involverade i forskning, vilket ger dig möjlighet att ta del av den senaste kunskapen direkt från forskningsfronten. Under de senare stadierna av utbildningen kommer du delta i projektkurser där tillgång till forskningslaboratorier möjliggör lärande och tillämpning av avancerade analysinstrument och karakteriseringsutrustning.

De som antas till programmet erbjuds en förberedande kurs i matematik. För att lyckas väl med studierna inom någon av våra civilingenjörsutbildningar, rekommenderar vi dig starkt att ta denna möjlighet. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Engineering Physics.

Efter utbildningen

Utbildningens breda innehåll av fysik, matematik och teknik gör dig efterfrågad inom många områden som teknisk problemlösare, både nationellt och internationellt. Vanliga arbetsplatser för civilingenjörer inom teknisk fysik är högteknologiska industriföretag, universitet, forskningslaboratorier samt små forskningsintensiva företag. Genom utbildningsprogrammet i teknisk fysik får du även goda förutsättningar för att påbörja forskarstudier på universitet eller i industrin. Vanliga typer av arbetsroller är som produktutvecklare, forskare, projektledare eller teknisk säljare.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

teknisk fysik

Nyfiken att jobba med framtidens utmaningar?

Mer om utbildningen

, Emelie och Marcus berättar om de inriktningar de har valt – civilingenjör i teknisk kemi respektive sportteknologi. Ingenjörsutbildningarna erbjuder många möjligheter i arbetslivet.

Så är det att studera till ingenjör på Mittuniversitetet – hör våra studenter

Teknisk fysik embedded sensor systems civilingenjör civing Said Björkholm

Programpresentation Civilingenjör teknisk fysik

Nicklas Blomquist

Forskning inom grön energi

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-12-04