teknisk fysik

Civilingenjör i teknisk fysik, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla ny teknik för framtidens samhällsutmaningar. Utbildningen passar dig som är intresserad av fysik, matematik och vill använda din kunskap till att skapa nya tekniska lösningar på komplexa problem och lösa avancerade tekniska utmaningar. Tekniska fysiker är mycket eftertraktade på den svenska och den internationella arbetsmarknaden där tekniskt avancerade företag söker högt utbildad personal till utveckling och forskning. Programmet är inte begränsat till någon specifik industrisektor och kunskaper i fysik och matematik är alltid relevanta, vilket gör din utbildning aktuell och efterfrågad i en snabbt föränderlig värld.

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2061

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

År 1-3
Under de tre första åren läser du grundläggande kurser i fysik, matematik och teknik. Här ingår matematik och fysikkurser som exempelvis differentialkalkyl, elektromagnetism, termodynamik och kvantmekanik. Du läser också teknikkurser som ellära och programmering.

År 4-5
Efter de tre första årens grundläggande kurser läser du mer ämnesspecifika kurser inom teknisk fysik. Du väljer en specialisering och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett område du finner extra intressant. De specialiseringar som erbjuds är knutna till aktuella forskningsområden och forskargrupper i teknisk fysik vid Mittuniversitetet.

Nanomaterial
Nanoteknologi har möjliggjort många av de tekniska framsteg som vi idag tar för givet. Avancerade produkter som datorer, mobiltelefoner och snabbt internet skulle inte vara möjliga utan nanoteknik. Nanomaterial används även i många applikationer som man kanske inte tänker på som exempelvis batterier, i medicinska produkter, byggmaterial och sportutrustning.
Varför är då nanomaterial så speciellt? När dimensionerna på ett material blir tillräckligt små så ändras egenskaperna på grund av kvanteffekter, vilket kan erbjuda helt nya och användbara egenskaper. Civilingenjörer inom nanomaterial kan exempelvis arbeta med utveckling av nya materiallösningar som kan bidra till att skapa ett hållbarare och mer energieffektivt samhälle. Specialiseringen mot avancerade nanomaterial ger förståelse för hur nanomaterial är uppbyggda och varför material ändrar egenskaper på nanometernivå.

Fotonik och laserteknik
Fotonik är en så kallad nyckelteknologi som till stora delar möjliggjort dagens moderna samhälle. Fotonik omfattar olika sätt att skapa-, använda- och mäta ljus, exempelvis i samband med kommunikationsöverföring via optiska fibrer eller laserteknik inom hälsa och sjukvård. Inom denna specialisering kommer du fördjupa dina kunskaper i optisk mätteknik och laserteknik. Du kommer få goda färdigheter i experimentella metoder värdefulla i din framtida yrkesroll. En civilingenjör med specialisering inom fotonik skapar och förbättrar system och produkter som använder lasrar, optik, fiberoptik och bildbehandling. De formar modern teknik genom att utveckla experimentella produkter som så småningom fulländas för dagligt bruk, exempelvis nya solcellsdrivna celler för elektronik eller tillverkning. Civilingenjörer inom fotonik arbetar med allt i från ljus som kan skära i material som stål, plåt och plast, till lasrar med hög precision som används i samband med ögonkirurgi och synkorrigering.

Fysikalisk elektronik och sensorteknologi
Att mäta är att veta! Vårt samhälle är fullt av olika sensorer som hjälper oss i vardagen. Sensorer finns idag i en mängd produkter och system, alltifrån mobiltelefoner till fordon, medicinsk utrustning och industrier där en mängd olika sensorer mäter fysikaliska storheter som temperatur, ljus, tryck och rörelse. Specialiseringen i fysikalisk elektronik och sensorteknologi ger dig en fördjupad kunskap om olika sensorer och hur de används i olika system för att göra mätningar. Du får gå in i detalj på hur sensorer konstrueras och tillverkas, deras uppbyggnad, funktion och materialval. Civilingenjörer med denna inriktning kan exempelvis arbeta med utveckling av nya sensorer för bränsleceller, självkörande fordon, miljömätningar eller tillämpningar inom hälsa- och sjukvård.


De som antas till programmet erbjuds en förberedande kurs i matematik. För att lyckas väl med studier inom något av våra civilingenjörsutbildningar, rekommenderar vi dig starkt att ta denna möjlighet. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Undervisning och studiemiljö
Undervisningen på Mittuniversitet sker i en miljö där du har nära till lärare och forskare. De flesta av lärarna är dessutom aktiva forskare, vilket gör att du får ta del av aktuell kunskap ifrån forskningsfronten. Under utbildningens senare del kommer du att läsa projektkurser där du får tillgång till forskningslaboratorierna och får lära dig att använda avancerade instrument.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Engineering Physics.

Efter utbildningen

Utbildningens breda innehåll av fysik, matematik och teknik gör dig efterfrågad inom många områden som teknisk problemlösare, både nationellt och internationellt. Vanliga arbetsplatser för civilingenjörer inom teknisk fysik är högteknologiska industriföretag, universitet, forskningslaboratorier samt små forskningsintensiva företag. Genom utbildningsprogrammet i teknisk fysik får du även goda förutsättningar för att påbörja forskarstudier på universitet eller i industrin. Vanliga typer av arbetsroller är som produktutvecklare, forskare, projektledare eller teknisk säljare.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

teknisk fysik

Nyfiken att jobba med framtidens utmaningar?

Mer om utbildningen

, Emelie och Marcus berättar om de inriktningar de har valt – civilingenjör i teknisk kemi respektive sportteknologi. Ingenjörsutbildningarna erbjuder många möjligheter i arbetslivet.

Så är det att studera till ingenjör på Mittuniversitetet – hör våra studenter

Teknisk fysik embedded sensor systems civilingenjör civing Said Björkholm

Programpresentation Civilingenjör teknisk fysik

Nicklas Blomquist

Forskning inom grön energi

Kontakt


Andra program som kanske intresserar dig

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-06-08