Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Spara favorit

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Under utbildningen läser du förskolepedagogik som ger dig kunskaper att på bästa sätt kunna stödja förskolebarnen i deras utveckling och lärande. Detta är ett utmanande och givande yrke och en ljus arbetsmarknad väntar dig som färdigutbildad förskollärare.

Utbildningen omfattar studier inom tre områden: förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning som garanteras i förskolor/skolor i regionen. I fyra av utbildningens sju terminer gör du en verksamhetsförlagd period där du under handledning planerar och genomför verksamhet i förskolan/förskoleklassen. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt barnen och deras föräldrar.

I kurserna inom det förskolepedagogiska området studerar du olika former av pedagogiska och didaktiska arbetssätt, exempelvis genom att använda bild, musik och drama. Inom det förskolepedagogiska området studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. Leken i förskolan har en central roll i utbildningen som helhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller andra områden som är viktiga för yrket. I den ingår till exempel förskolans och skolans historia, förskolans värdegrund och läroplansteori, ledarskap och sociala relationer samt konflikthantering. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus, en samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på campus. Obligatoriska moment förekommer. Campusträffarna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla yrkeskunnandet på ett så bra sätt som möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Förskollärarexamen
Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Artiklar om programmet

Förskollärarprogrammet, estetiska uttrycksformer

Film på schemat på förskollärarprogrammet

Mittuniversitetets nya studenter på Förskollärarprogrammet är först ut att ha film på schemat. Film Västernorrland deltar i undervisningen och guidar rätt i filmmakandets ädla konst.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på webbplatserna Lärarutbildningsuiden och För det vidare. Där hittar du mer information som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.