Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Spara favorit

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Under utbildningen läser du förskolepedagogik som ger dig kunskaper att på bästa sätt kunna stödja förskolebarnen i deras utveckling och lärande. Detta är ett utmanande och givande yrke och en ljus arbetsmarknad väntar dig som färdigutbildad förskollärare.

Utbildningen omfattar studier inom tre områden: förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning som garanteras i förskolor/skolor i regionen. I fyra av utbildningens sju terminer gör du en verksamhetsförlagd period där du under handledning planerar och genomför verksamhet i förskolan/förskoleklassen. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt barnen och deras föräldrar.

I kurserna som ryms inom det förskolepedagogiska området studerar du olika former av pedagogiska och didaktiska arbetssätt, exempelvis genom att använda bild, musik och drama. Inom det förskolepedagogiska området studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. Leken i förskolan har en central roll i utbildningen som helhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller andra områden som är viktiga för yrket. I den ingår till exempel förskolans och skolans historia, förskolans värdegrund och läroplansteori, ledarskap och sociala relationer samt konflikthantering. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.


Mittuniversitetet deltar i ett övningsskoleprojekt vars mål är att majoriteten av studenter ska tillhöra ett övningsskoleområde inom Mittuniversitetets region vid projektets slut sommaren 2019.

Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.

Sammankomster

Utbildningen i Sundsvall ges som en kombinerad campus-distans modell vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus, en samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Campusträffarna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla yrkeskunnandet på ett så bra sätt som möjligt.

Utbildningen i Östersund ges som reguljär utbildning på campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Förskollärarexamen
Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Artiklar om programmet

Förskollärarprogrammet, estetiska uttrycksformer

Film på schemat på förskollärarprogrammet

Mittuniversitetets nya studenter på Förskollärarprogrammet är först ut att ha film på schemat. Film Västernorrland deltar i undervisningen och guidar rätt i filmmakandets ädla konst.

Bilder från utbildningen, Campus Östersund och Campus Sundsvall

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på Skolverkets kampanjsajt För det vidare. Där hittar du mer information och filmer som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.