Lärarutbildningen, inriktning bild

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för vårdnadshavares behov av barnomsorg. Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Under utbildningen läser du förskolepedagogik som ger dig kunskaper att på bästa sätt kunna stödja förskolebarnen i deras utveckling och lärande. Detta är ett utmanande och givande yrke och en ljus arbetsmarknad väntar dig som färdigutbildad förskollärare.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2891

Sista anmälan: 15 april 2021

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4031

Sista anmälan: 15 april 2021

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2210

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Höstterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2021

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Utbildningen omfattar studier inom tre områden: förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna, och verksamhetsförlagd utbildning som garanteras i förskolor/skolor i regionen. I fyra av utbildningens sju terminer gör du en verksamhetsförlagd period där du under handledning planerar och genomför verksamhet i förskolan/förskoleklassen. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt barnen och deras vårdnadshavare.

I kursen inom det förskolepedagogiska området studerar du olika former av pedagogiska och didaktiska arbetssätt, exempelvis igenom att använda bild, musik och drama. Inom det förskolepedagogiska området studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. Leken i förskolan har en central roll i utbildningen som helhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller andra områden som, är viktiga för yrket. I den ingår till exempel förskolan och skolans historia, förskolans värdegrund och läroplansteori, ledarskap och sociala relationer samt konflikthantering. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på Campus. En samlingsvecka varierar mellan tre till fem dagar. Under dessa veckor förutsätts att du deltar i undervisningen på campus då obligatoriska moment förekommer. Campusträffarna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket. Vissa moment i utbildningen kommer att genomföras på Campus Sundsvall för samtliga studenter. Mellan campusträffarna hålls kontakten mellan lärare och studenter genom undervisning och studier via Mittuniversitetets lärplattform och digitala verktyg.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om Förskollärarlegitimation hos Skolverket.

"Det bästa med jobbet är känslan att kunna bidra till barnens/elevernas utveckling och motivation"

Läs hela intervjun med Katarina Hamberg

Jag har alltid tyckt om att omges av barn, det finns väl inget bättre än att varje dag få möta glada och livfulla små barn?

Läs hela intervjun med Therese Karlström

Mer om utbildningen

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på webbplatserna Lärarutbildningsuiden och För det vidare. Där hittar du mer information som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.

Lärarutbildningen, inriktning bild
Musiklektion
Campus Sundsvall
Dramalektion
Lärarutbildningen, inriktning bild
Gamla bildbanksbilder
Musiklektion
Tentaplugg, grupprum, Hus D
Volleyboll

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller