År 1
Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne, 22,5 hp
Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp

År 2
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp
Socialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp
Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem, 15 hp
Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp
Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp


År 3
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp
Socialt arbete GR (C), Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp
Socialt arbete GR (C), Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp
Socialt arbete GR (C), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete II, 10,5 hp
Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

År 4
Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-09-11