År 1
Socialt arbete som profession och ämne, 22,5 hp
Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp
Juridik för socialt arbete 1, 12 hp
Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp

År 2
Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp
Forskningsöversikt, 7,5 hp
Social utsatthet och sociala problem, 15 hp
Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp
Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp

År 3
Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp
Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp
Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp
Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

År 4
Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp