Kurser

Spara favorit

Termin 1
Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp
Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod I, 7,5 hp

Termin 2
Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp

Termin 3
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp
Socialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp

Termin 4
Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem, 15 hp
Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp
Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp

Termin 5
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp
Socialt arbete GR (C), Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp

Termin 6
Socialt arbete GR (C), Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp
Socialt arbete GR (C), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete II, 10,5 hp
Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Termin 7
Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp