Tillgodoräknande

Spara favorit 7 nov november 2017

Tillgodoräknanden avser möjligheten att inte behöva läsa en kurs eller del av kurs därför att man redan har motsvarande kunskaper från tidigare meriter.

Mittuniversitetet har samlat allt om tillgodoräknanden på en sida. Klicka på plustecknet för att läsa "Mittuniversitetet tillgodoräknandeordning".

Handläggningsordning

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande färdigheter i. En student som har genomgått en viss utbildning med godkänt resultat eller har motsvarande yrkeserfarenhet har rätt att få detta tillgodoräknat som utbildning vid samma eller annat lärosäte om inte väsentlig skillnad föreligger mellan utbildningarna.

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska underlätta både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan. Tillgodoräknandeordningen och andra dokument med anknytning till tillgodoräknandeprocessen finns samlade här nedan och frågor härom kan ställas till Examensenheten: examen@miun.se