Tillgodoräknande

Spara favorit 23 jan januari 2018

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande utbildning, kunskaper eller färdigheter i. Mittuniversitetet har samlat allt om tillgodoräknanden på en sida.

En student som har genomgått en viss utbildning med godkänt resultat eller har motsvarande yrkeserfarenhet har rätt att få detta tillgodoräknat som utbildning vid samma eller annat lärosäte om inte väsentlig skillnad föreligger mellan utbildningarna.

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska underlätta både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan. Tillgodoräknandeordningen och andra dokument med anknytning till tillgodoräknandeprocessen finns samlade här nedan. Frågor kan även ställas till Examensenheten: examen@miun.se