Gamla bildbanksbilder

Här kommer du att kunna läsa mer om nationalekonomi. Just nu pågår ett projekt för att ta fram nytt material som på ett uppdaterat och korrekt sätt beskriver ämnet och den forskning som pågår. Under tiden får du gärna besöka institutionens sida där du kan läsa mer om ämnet och vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet