Gamla bildbanksbilder

Nationalekonomin erbjuder en spännande väg för att förstå hur samhället fungerar i olika perspektiv. Inom ämnet behandlas allt från den enskilda individens och familjens situation till den internationella ekonomins sätt att fungera.

Sidan uppdaterades 2023-08-25