Gamla bildbanksbilder

Nationalekonomi

Nationalekonomin erbjuder en spännande väg för att förstå hur samhället fungerar i olika perspektiv. Inom ämnet behandlas allt från den enskilda individens och familjens situation till den internationella ekonomins sätt att fungera.

Pågående projekt

Gränslös kompetens – Grenseløs kompetanse

Syftet med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: se möjligheter över landsgränser, att inte låta sig begränsas av förutfattade meningar. Vi studerar (1) hur arbetsgivare ser på...

Sidan uppdaterades 2024-02-08