Nätverk för kritiska kulturarvs- och museistudier är ett nystartat forskningsnätverket som är placerat vid Forum för Genusvetenskap och Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) vid Mittuniversitetet.

Campus Sundsvall

Kontakt

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428869

Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428219