Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Materials Physics

Pågående forskningsprojekt

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet sk...