Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Materials Physics

Vår forskning handlar om material främst av betydelse för skogsindustrin där det finns stora ytor av papper som kan användas för t ex energilagring. Vi har många projekt i området för avancerade pappersmaterial. Vi har gett dem namnet KM2 tillsammans. KM2 innebär kvadratkilometer av områden som kan användas för utskrift funktioner. Inom forskargruppen jobbar vi med superkondensatorer som baseras på grafen, papperssolceller, litiumbatterier och bestrykning av papper med funktionalitet.

Stora ytor för grön energi

KM2: vi använder teknik för papperstillverkning för att producera stora funktionella områden till låg kostnad i ett initiativ som vi kallar KM2 (för "kvadratkilometer"). Målet är att utveckla kostnadseffektiva och skalbara lösningar för CO2-fri skörd, lagring och användning av elektrisk energi som hjälper världen att mildra klimatförändringarna. Våra applikationer inkluderar solceller, vindkraft, superkondensatorer och batterier.

Inom detta område kompletteras FSCN: s materialforskning med kraftelektronik, tryckt elektronik och elektriska motorer från STC: s forskningscenter. Den gemensamma teknologiplattformen är unik i Sverige som täcker allt från effektiv industriell produktion av material till systemintegration av kompletta produktkoncept. Det lockas till ett stort antal material- och utrustningstillverkare såväl som teknikföretag.

Lågspänningsledning för elektriska fordon är ett av de nya systemkoncept som vi studerar, komplett med energilagring, elmotor och styrsystem.

MILAB är vårt nya material och innovationslaboratorium. MILAB är byggt för utveckling och samordning av kunskaper om materialvetenskap. Målet är att stödja innovationer, tjänster, produkter, företag och forskning och att skapa en plattform för forskare, studenter och företag att möta och arbeta sida vid sida. MILAB är ett strategiskt initiativ med privata företag, offentlig sektor och innovationsklusterna i vår region för att stärka vår region.

Pågående forskningsprojekt

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.