Cellulosabaserade triboelektriska filter för luftburna partiklar

Projektet syftar till att designa och undersöka ett nytt cellulosabaserat filtermaterial med hög partikelretention och lågt tryckfall baserat på triboelektrisk effekt. Materialet är tänkt att fungera som ett självladdande elektrofilter som håller kvar partiklar som är skadliga för människor.

AI-genererad bild som visar en hand som håller i ett luftfilter och virus som finns runt om i bilden.

Finansiärer

Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2023-12-13