Molekylärt designade cellulosamaterial för triboelektriska applikationer

Cellulosas elektriskt isolerande egenskaper utnyttjas redan idag i transformatorer. Samma egenskaper går också att använda i en ny uppfinning: den triboelektriska nanogeneratorn (TENG). I en TENG omvandlas små rörelser till elektricitet som kan driva sensorer och annan elektronik.

AI-genererad bild som föreställer ett träd där blixtar far genom trädkronan.

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.

Sidan uppdaterades 2023-12-08