Mittuniversitetet driver sedan 2010 ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt, SESPA med aktiviteter för att öka och sprida kunskapen om området samt lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. En av dessa är att utse Årets sociala entreprenör.

Som ett led i arbetet har Mittuniversitetet inrättat ett svenskt pris för Årets sociala entreprenör. Priset delas ut vid den årliga konferensen Entreprenörskapsdagarna i Östersund.

En social entreprenör, eller ett samhällsentreprenörskap, är exempelvis människor som tar egna initiativ för att förbättra sådant som saknas eller inte fungerar i samhället. Det kan handla om allt från glesbygdsutveckling till nya företag med en social dimension.

Kriterier

  • Grad av innovation - hur innovativ är produkten eller tjänsten?
  • Uthållighet - normalt ska organisationer visa att de varit verksamma
    i minst tre år.
  • Hur stor social påverkan har produkten eller tjänsten?

Juryn består av följande personer:
Projektledare Eva Carlsson, Tillväxtverket
Landshövding Jöran Hägglund, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet
Projektledare Anna Edwall, Vinnova
Professor Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet
Professor em Anders Lundström, juryns ordförande

Årets sociala entreprenör 2015

Solvatten Årets sociala företagare 2015 Entreprenörskapsdagarna

2015 års sociala entreprenör är Solvatten

Under Entreprenörskapsdagarna delas priset ”Årets sociala företagare” ut. 2015, vann Petra Wadström och företaget Solvatten. Solvatten är också namnet på en kostnadseffektiv innovation som med hjälp av solen ger användaren ett rent och varmt vatten. Det är en direkt och praktisk lösning för alla som lever på platser i världen där rent och varmt vatten inte är en självklarhet.

Läs mer