CER beviljas strukturfondsmedel

Tor 23 jun 2016 11:26

Projektet ”Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder” har via Tillväxtverket beviljats stöd med 5,87 mkr ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sundsvall

Projektets övergripande mål är att medverka till förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn. ”Det är ett välkommet tillskott till vår verksamhet och det stärker dessutom vårt samarbete med tre andra forskningsenheter vid Mittuniversitetet”, kommenterar Peter Öhman, centrumledare för CER.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-01-29