Bygga ekosmart och prisvärt – är det möjligt? | miun.se

Bygga ekosmart och prisvärt – är det möjligt?

Tis 23 jan 2018 14:48

I andra avsnittet av podden om hållbart samhällsbyggande diskuteras hållbart byggande och boende. Hur hållbart är byggandet i Sverige idag? Och hur ser framtiden ut?

Hållbarhetspodden1
Runt bordet är en gedigen skara samlad; Ulrica Åhman som är marknadschef för Hus Norr på Skanska, Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor i hållbart byggande vid Mittuniversitetet, Karin Nyquist, arkitekt, EcoCycleDesign KN AB, med särskilt fokus på kretsloppsfrågor samt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare KTH numera pensionär och knuten till centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet.

Karin Nyquist hävdar att byggandet skulle kunna vara ännu mer hållbart, om man åtminstone byggde efter de faktiska byggregler som finns idag, bland annat gällande energianvändning.
− Det som ofta glöms bort är uppföljning av projekt; blev byggnaden verkligen som vi projekterade? Och ibland skulle man kunna önska att det kunde hända mer lite snabbare. Det gäller också att tänka in alla aspekter när det gäller hållbarhetsperspektivet. Vi bygger hem, inte hus. Människor måste trivas och må bra i våra byggnader förklarar Karin Nyquist och får medhåll av Hans Lind:
− Vi kan inte enbart fokusera på de ekonomiska faktorerna av byggprocessen, utan också de ekologiska och sociala dimensionerna.

Han berättar vidare att det bland annat handlar om att alla ska ha en möjlighet att få ett vettigt boende till en hyfsad peng. Men i en kontext när priser och efterfrågan på boenden ständigt ökar, är detta en utopi snarare än verklighet.
− Vi kan bygga miljövänligt och ekonomiskt samtidigt, det viktiga är att ha de ekonomiska förutsättningarna klara för sig från början, och utifrån det hitta alternativa byggprocesser som passar plånboken, säger Lars-Åke Mikaelsson och fortsätter:
− Det gäller också att samarbeta i alla led i byggprocessen. Kedjan från vision till idéer och genomförda projekt måste hänga ihop, men om inte samarbetet finns mellan byggprojektets olika parter är det lätt att något går snett längst vägen och den vision man en gång hade inte uppfylls.

Ulrica Åhman förklarar att det är viktigt att vara med tidigt i processen när ett bygge planeras.
− Ju tidigare vi inom byggbranschen kan vara med tillsammans med kunden och offentlig och kommunal förvaltning, desto lättare blir det att skapa en samsyn och en gemensam målbild. Karin Nyquist instämmer här och förklarar att det inte är dyrare att bygga hållbart, det är underskottet av bostäder på marknaden som triggar upp priserna. Inte kostnaderna för alternativa byggmetoder och byggmaterial.

Hållbarhetspoddar från Mittuniversitetet


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-11