Förändringsledning: Organisationsutveckling

Förändringsledning: Organisationsutveckling

Kursen erbjuder dig fördjupad kunskap och förståelse för organisatorisk förändringsledning, och hur kringliggande faktorer kan påverka framgångsrika förändringsinitiativ.

entreprenörskap

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428677