Pågående forskningsprojekt

Demokratiska innovationer på lokal nivå

Projektet undersöka demokratiska innovationer på kommunal nivå, med fokus på nya sätt att organisera, utveckla och förankra den lokala politiken. Det tar sin utgångspunkt i reformer i två kommuner,...

Hyperlokala medier och deras demokratiska betydelse

För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de ”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag so...

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Politisk humor

Sara Ödmarks doktorsavhandling berör den professionella komikerns roll i samhällsdebatten.

Rykten

Vid olika typer av händelser uppkommer rykten på grund av olika oklarheter. De får ofta stor uppmärksamhet i medierna eller i den allmänna diskussionen bland människor. Rykten uppstår ofta som en...