Pågående forskningsprojekt

AGERA

Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet f...

Hyperlokala medier och deras demokratiska betydelse

För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de ”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag so...

MEDIADELCOM

En kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska medielandskapet.

Politisk humor

Sara Ödmarks doktorsavhandling berör den professionella komikerns roll i samhällsdebatten.

Rykten

Vid olika typer av händelser uppkommer rykten på grund av olika oklarheter. De får ofta stor uppmärksamhet i medierna eller i den allmänna diskussionen bland människor. Rykten uppstår ofta som en...