En skola i demokrati? En studie av politiska företrädares skolbesök (SkolDem)

Politiska partiers skolbesök är potentiellt ett viktigt inslag i skolans demokratiska uppdrag. Det finns dock stora skillnader mellan förekomsten av sådana besök mellan olika skolor och det saknas kunskap om hur sådana besök kan planeras och genomföras på bästa sätt.

Skola klass Mostphotos

Fakta

Projektperiod

240101-251231

Samarbetspartners

  • Sundsvalls kommun

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Joel Jacobsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Sidan uppdaterades 2024-03-05