DEMICOMS rapportserie

Spara favorit 14 okt oktober 2019

Delar av vår forskning publiceras kontinuerligt i DEMICOM:s rapportserie. Syftet med rapportserien är att sprida aktuell teoretisk och empirisk forskning samt bidra till en kvalificerad debatt om forskningens betydelse för demokratin och dess sätt att fungera.

DEMICOMS rapportserie

Kapitel i böcker, del av antologier

Nounkeu Tatchou, C. (2019). Fake news : Social media giants did not do enough. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 79-80.  

Nord, L. , Falasca, K. , Grusell, M. & Bolin, N. (2019). Introduction : More like 28 national elections than one European election. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 9-11.  

Strömbäck, J. (2019). Political Market-Orientation in EP Elections. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 17-.  

Nord, L. (2019). Second thoughts on second-order elections. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 47-47.  

Bolin, N. (2019). The end of the big-party era?. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 20-.  

Johansson, C. (2018). Lång väg till hållbart ledarskap för klimatet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Demicom, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport).  

Helgesson, E. (2018). Svängdörren, lobbyisterna och förtroendet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport). S. 88-88.  

Wadbring, I. (2018). Tidningar når vissa förstagångsväljare. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Demicom (DEMICOM rapport). S. 84-.  

Rapporter

Nord, L. & Jendel, L. (2019). Ett stöd för demokratin : En studie av partiernas informationsinsatser i samband med de allmänna valen 2018. DEMICOM, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 39).  

Nord, L. , Nygren, G. & Volny, S. (2019). Medierna och lokalvalen : Gamla aktörer på nya digitala arenor. Huddinge : Södertörns högskola (DEMICOM rapport 40). (Journalistikstudier vid Södertörns högskola 11).

Nord, L. , Färm, K. & Jendel, L. (2018). Fyra terrordåd, fyra mediebilder : En studie av svenska mediers bevakning av attackerna i Paris och Köpenhamn 2015 samt i Stockholm 2017. (DEMICOM rapport 37).  

Nounkeu Tatchou, C. (2018). Seen from the other side of the border : Press coverage of the 2016 US presidential election campaign in Canada. Sundsvall : DEMICOM (DEMICOM rapport 36).  

Hamrin, S. (2017). Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall : Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 34).  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet : En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014. Sundsvall : Mid Sweden University Demicom (DEMICOM rapport 33).  

Ljungberg, E. (2017). När larmen tystnar : En studie av svenskarnas krisberedskap och kriskommunikation. (DEMICOM rapport 32).  

Nord, L. , Mancini, P. & Gerli, M. (2017). The exceptional election : Press coverage of Clinton and Trump in Italy, Sweden and the UK. Sundsvall : (DEMICOM rapport 35).  

Färm, K. , Bystedt, A. , Nyström, K. & Nord, L. (2016). "Det brinner överallt!" : Medierapporteringen av skogsbranden i Västmanland 2014. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 29).  

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 30).  

Nord, L. , Färm, K. & Jendel, L. (2016). Skolattacken i Trollhättan : En kriskommunikativ studie av myndigheter och medier. (DEMICOM rapport 31).  

Färm, K. , Jendel, L. , Nord, L. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2015). En stormig höst : Studier av mediebilder och kriskommunikation. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 28).  

Nord, L. & Jalakas, A. (2015). Folkinitiativ och medielogik : En studie av mediebevakningen av lokala folkomröstningar i fyra kommunala valrörelser. (DEMICOM rapport 26).  

Ottestig, A. T. (2015). Gilla! Dela! Följ! : En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier. Sundsvall : (DEMICOM rapport 23).  

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).  

Grusell, M. & Nord, L. (2015). Vinnande kampanjer, förlorade val : Partiernas politiska kommunikation i valrörelsen 2014. Sundsvall : (DEMICOM rapport 27).  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).  

Nord, L. , Färm, K. , Jendel, L. & Olsson, E. (2014). Efter Husbykravallerna : En studie av mediebilder och krisommunikation. (DEMICOM rapport 18).  

Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 21).  

Eriksson, M. (2014). Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 14).  

Jalakas, A. & Johansson, C. (2014). Kommunikation som ger samhällsnytta : Kommunikationens värde i trafikverket. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 16).  

Jalakas, A. (2014). Metoder och möjligheter : Sveriges Radio som agendasättare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 17).  

von Krogh, T. (2014). Pizzerian brinner igen! : Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och nät. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 19).  

Andersson, U. (2014). Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 22).  

Öhgren, J. & Johansson, C. (2014). Sociala intranät för kommunikation och lärande : En studie av Svenska Spels intranät Hemmaplan. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 15).  

Nord, L. & Shehata, A. (2013). Finanskrisen, förväntningarna och förtroendet. (DEMICOM rapport 11).  

Andersson, U. (2013). Från fullformat till tabloid : om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 13).  

Johansson, C. & Olsson, J. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 10).  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2013). Kommunikativt ledarskap och hälsa. Sundsvall : (DEMICOM rapport ).

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Lozanovski, J. & Wadbring, I. (2013). Unga Nyheter : Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor. (DEMICOM rapport 12).  

Nord, L. , Jendel, L. & Färm, K. (2012). Bilden av finanskrisen : En studie av svenska mediers nyhetsrapportering hösten 2008. Sundsvall : (DEMICOM rapport 9).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Shehata, A. (2012). Finanskrisen och förtroendet : Svensk medborgaropinion under finanskrisen hösten 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 2).  

Jendel, L. & Nord, L. (2012). Från dörrknackning till gröna pajasnäsor : En studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 6).  

Westlund, O. (2012). Från gammalt till nytt : Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 8).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

Grusell, M. (2012). Unga om reklam. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 3).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership : theories, concepts, and central communication behaviors. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 4).  

Holt, K. (2011). Deltagarjournalistik i det digitala kaffehuset : En analys av Newsmill som kontext för deltagarjournalistik och debatt. Sundsvall : DEMICOM (Studier i politisk kommunikation 25).  

Nystedt, J. & Welander, T. (2011). Ekot av den medialiserade politiken. Sundsvall : (Studier i politisk kommunikation 26).  

Johansson, C. & Nord, L. (2011). Konsten att kommunicera oro utan att oroa : Svenska myndigheter under finanskrisen 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet. Demicom. (DEMICOM rapport 1).  

Bergström, M. & Nyberg, H. (2010). Sociala medier i Kina : En studie av användningen av sociala medier i en diktatur. Sundsvall : Mittuniversitetet (Studier i politisk kommunikation 24).  

Nord, L. & Grusell, M. (2009). Syftet är alltid att få spinn : De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009. Sundsvall : Mittuniverstietet Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 23).  

Lidberg, J. (2009). The International Freedom of Information Index : Tracking the Promise and Practice of FOI. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 22).  

Shehata, A. (2008). Hotbilder : en studie av Muhammedkarikatyrerna i svensk ochamerikansk storstadspress. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 17).  

Nord, L. (2008). Hotfulla Nyheter : Att analysera redaktionella processer och publiceringar. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 21).  

Karlsson, M. (2008). Kriskommunikation i förändring : Internet, den ökade publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för kriskommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 20).  

Strömbäck, J. (2008). På nyhetsmediernas agendor : En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 18).  

Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken : En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 19).  

Våge, L. (2006). Bloggar, censur och yttrandefrihet : exempel från Kina och Iran. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 16).  

Martinez, B. A. & Kiousis, S. (2005). A Theoretical Approach for Developing Effective Public Relations Media Strategies : Empowering Citizens in Emerging Democracies. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 15).  

Nord, L. (2004). Alla tycker om granskning. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 9).

Edefors, P. & Windh, L. (2004). Besluten som försvann : en fallstudie av Sundsvalls Tidnings och Dagbladets rapportering kring beslut fattade i kommunfullmäktige. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 7).

Abramsson, E. & Strömbäck, J. (2004). EU-parlamentsvalet : En god eller dålig nyhet?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 11).  

Nord, L. (2004). Hur professionella är de svenska partierna?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 5).

Olsson, T. (2004). IT-visioner möter IT-vardag : om politisk kommunikation i retorik och praktik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 6).

Jönsson, A. M. & Strömbäck, J. (2004). Mellan politik och marknad : Utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 10).  

Ormrod, R. P. (2004). Operationalising the conceptual model of political market orientation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 14).

Lees-Marshment, J. (2004). Political marketing : the key to electoral success or the cause of democratic turmoil?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 12).

Stúr, E. (2004). Politiker och val i pressen : en kvalitativ studie av svensk dagspress och valen 1956,1968 och 2002. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 13).

Hadenius, S. (2004). Telia i medierna 1999-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 8).

Nygren, G. (2003). Belönad granskning : kommunalt grävande belönat med Guldspade 1991-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 3).

Nygren, G. (2003). Granskning med förhinder : lokaltidningarnas granskning i fyra kommuner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 4).

Johansson, B. (2003). Journalisterna och mediernas makt : föreställningar om mediernas påverkan inom politisk kommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 2).

Strömbäck, J. (2003). Medierna som fjärde statsmakt: : en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 1).  

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2019). Euroflections : Leading academics on the European Elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport 40).