Forskarseminarium

Spara favorit 4 jul juli 2019

Ansvarig forskarseminarium

ETOUR seminarieserie är ett forskarseminarium som gästas av både ETOUR:s egna forskare och forskare från andra universitetet och lärosäten runt om i världen. Seminariet genomförs i genomsnitt varje månad under både höst och vårterminen och är öppet för alla intresserade.

 

2019

Torsdag 13/6, 13:15 – 15.30, Östersund P2517 (Bävern)


ETOUR seminar

Daniela Chimirri, Aalborg University, Copenhagen
Community collaboration as potential resource for developing tourism in Greenland

 

Tisdag 11/6, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern) 


ETOUR seminar

Marianna Strzelecka, Linnéuniversitetet
From empowerment to perception of justice: on how tourism shapes ruralities in Poland.

 

Torsdag 9/5, 13.15 – 15.30, P2517 (Bävern) 

 

ETOUR seminar

Eleni Mavragani, International Hellenic University 

Title: Trends in Google and Tourists’ Arrivals: Emerging biases and proposed corrections

 

Måndag 18/3, 13.00 – 14.30, OSD Q221 och med bildkonferens i SVL, sal M104 

ETOUR seminar

Dr. Yael Ram, Ashkelon University

Fredag 1/3, 13.15 – 14.30, G1353

Gästföreläsning om kopplingen mellan svenska sexköpare och internationell turism

Joakim Medin, journalist och författare som skriver bland annat om människorätt och fattigdomsfrågor. 

 

Fredag 1/2, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern)

Planning seminar

Eugenio Conti med opponent Sandra Wall Reinius


Fredag 18/1, 10.00 – 12.00, G1352

Licentiate seminar

Kristin Godtman Kling


2018

Onsdag 5/9, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern)


Planning seminar

Jennie Gelter med opponent Daniel Laven


 

Onsdag 29/8, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern)


ETOUR seminar

"Tour Guides and Hidden Tourism Imaginaries of Sustainability on the island of Gotland, Sweden"

Consuelo Griggio, Campus Gotland


 

Torsdag 7/6, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern)


Planning seminar

Michael Röslmaier med opponent Solene PrinceOnsdag 30/5, 13.15 – 14.00, P2517 (Bävern)

ETOUR seminar

Hezi Israeli, Kinneret College on the Sea of GalileeMåndag 21/5, 13.15 – 14.30, P2517 (Bävern)

Jakob Donner-Amnell, University of Eastern FinlandTisdag 8/5, 13.15 – 14.00, P2517 (Bävern)

ETOUR seminar

"Investigation of passenger choice in air transportation: several research examples"

Uzi Feinstein, Kinneret College on the Sea of Galilee


 

Torsdag 26/4, 13.15 – 15.00, P2517 (Bävern) 

 

"Avslutade projekt – med fokus på forskningskommunikation"

Sandra Wall Reinius och Maria Lexhagen, MittuniversitetetMåndag 23/4, 13.00-15.00, P2517 (Bävern)

 

Halvtidsseminarium

Jonathan Yachin, Mittuniversitetet
Opponent: Anna Sörensson, Mittuniversitetet


 
Fredag 13/4, 10.15 – 12.00, P2517 (Bävern)


Planning seminar

Jack Shepherd, Mittuniversitetet
Opponent: Dimitri Ioannides, MittuniversitetetTisdag 10/4, 14.00 – 15.30, P2517 (Bävern)

 

"Creativity and Tourism Networks – A Contribution to a Post-Mechanistic
Economic Theory"

Matthias Fuchs, Mittuniversitetet


 
Onsdag 5/2, 13.15 – 14.30, P2517 (Bävern) 
 

"Imagining the Alpha male of the tourism tribe – statistics, indicators and reflections on the gender gap in the tourism academy"

Mia Larson och Richard Ek, Lunds universitet