Goda analyser banar väg för en positiv utveckling och tillväxt, inte minst inom en bransch med så snabb tillväxt som turistnäringen. Med ETOUR:s gedigna erfarenhet av turismforskning i ryggen kan vi erbjuda kvalificerad uppdragsforskning och analyser.

Ovalen kva med Frösön

Vi kan genom kortare och längre projekt leverera efterfrågad kunskap till beställare inom rese- och turistnäringen. Vi utför uppdragsforskning, och analyser efter kundens önskemål. Här knyts bred kunskap och stor erfarenhet samman med en gedigen forskning.

Vårt mål är att förse turistnäringen med väl genomarbetade analyser som ger företag, myndigheter och organisationer bättre beslutsunderlag för en stabilare utveckling.

Ett exempel på uppdragsforskning är en analys av svenskarnas friluftsvanor som ETOUR som gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med SCB under 2018. Studien omfattar bland annat frågor om vilka friluftsaktiviteter man ägnar sig åt, hur ofta man gör det, motiv, hinder och olika upplevelser. Resultaten är en del i Naturvårdsverkets uppföljning av de mål för friluftslivet som riksdagen beslutade om 2012. Målen handlar bland annat om tillgänglig natur för alla, allemansrätten, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, skyddade områden som resurs för friluftslivet, friluftsliv för god folkhälsa samt god kunskap om friluftslivet.

Några andra exempel på samarbetspartners inom uppdragsforskning är Östersunds kommun, Fjällräven Classic och Länsstyrelsen i Jämtland. Detta har resulterat i dessa rapporter:

Om du har frågor och funderingar kring uppdragsforskning, tveka inte att kontakta ETOUR:s centrumledare Robert Pettersson.