Besöksundersökning i södra Jämtlandsfjällen

Vad vill besökarna i södra Jämtlandsfjällen uppleva? I en ny ETOUR rapport presenteras resultat från en enkätundersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen 2013. I rapporten undersöks  besökarna och deras besök, med fokus på deras motiv, aktiviteter, erfarenheter, attityder och upplevelser.

I rapporten framkommer att de viktigaste avgörande faktorerna för att besöka södra Jämtlandsfjällen är att uppleva natur, vildmark, tystnad samt lugn och ro. Vandring är den viktigaste aktiviteten bland besökarna som främst är svenskar i femtioårsåldern. De vanligaste utländska turisterna är från Tyskland och snittåldern är runt fyrtio år. Detta och mycket mer kan man läsa i den aktuella rapporten.

Rapporten bygger på en besökarundersökning med enkätsvar från 578 besökare, varav 493 från Sverige och 85 från utlandet. Undersökningen är gjord under perioden juli till september 2013. I undersökningsområdet ingår fjällmassiven kring Helags, Sylarna, Blåhammaren och Storulvån liksom fjällområden kring Ljungdalen, Vålådalen och Handöl.

Forskningen och rapporten är gjord vid Mittuniversitetet, ETOUR inom ramen för forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljö" i projekten "Bortom konflikter i fjällen" och "Den nya fjällupplevelsen". Forskarna bakom rapporten är Sandra Wall-Reinius, Fredrik Olausson, Rosemarie Ankre, Annika Dahlberg, Maria Lexhagen, Christine Lundberg, Klas Sandell och Bosse Bodén.

Läs hela rapporten här

Kontakt

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246