Bortom konflikter i fjällen

Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och nyttjande av Sveriges fjällområden.

Podcastavsnitt om "Konflikter i fjällen"

Publikationer inom Bortom konflikter i fjällen

Populärvetenskaplig broschyr om resultaten från projektet

Fakta

Projektperiod

130301-150331

Forskningscenter

Sidan uppdaterades 2022-08-30