Forskarstuderande möts i frågor om social hållbarhet inom turism

Tis 02 okt 2018 09:53

Den 17-21 september genomfördes en doktorandkurs på turismforskningscentret ETOUR och avdelningen för turism och geografi. Ett tiotal forskarstuderande fick undersöka, diskutera, reflektera och problematisera kring förhållandet mellan turism och lokalsamhällen.

Forskarstuderande, ETOUR

-        Vi vill att studenterna ska sätta in turismen i en större kontext och titta på turism med kritiska ögon. Vem tjänar på turismen, hur hanteras turismens resurser och hur blir lokalsamhällen påverkade? Det är några av frågorna som kursen berör, berättar Dimitri Ioannides, professor i kulturgeografi och centrumledare vid turismforskningscentret ETOUR.

Till kursen välkomnas forskarstuderande från andra lärosäten och discipliner. Denna gång fick de ta del av föreläsningar från ETOUR:s egna forskare och från två välkända, externa forskare. Stroma Cole, från University of the West of England, pratade bland annat om förhållandet mellan vattenresurser och turism.

Hon har undersökt hur lokalsamhällen och framförallt kvinnor på destinationer med stora turismflöden – som till exempel på Bali i Indonesien - påverkas av att stora hotell använder upp destinationens vattenresurser. Hon uppmuntrade studenterna att reflektera över social rättvisa och mänskliga rättigheter i naturresursförvaltning.

-        I mitt doktorandprojekt studerar jag ”fjällen som resurs”, det vill säga hur landskapet i många fall blir till en resurs för turismen och där andra intressen inte får riktigt samma tillgång. Det är lite på samma tema som det Stroma Cole pratade om, så jag tyckte att det var väldigt intressant och givande, säger forskarstuderande Kristin Godtman Kling från Mittuniversitetet.

En annan inbjuden föreläsare var Szilvia Gyimóthy från Ålborg universitet i Danmark. Hon pratade om hur Bollywood-filmer inspirerat indier att besöka schweiziska alperna eftersom ett flertal filmer spelats in just där. Hon genomförde också en workshop med kursdeltagarna där diskussionen handlade om hur stora turisminvesteringar påverkar ett lokalsamhälle.

-         Szilvias workshop om turismutvecklingen i de schweiziska alperna var bra för att vi fick ta del av den aktuella problematiken, samtidigt som vi hade möjlighet att utmana våra egna forskningsantaganden och perspektiv inom ämnet. Men för mig var det också otroligt givande att få lära känna andra forskare, både lärare och andra kursdeltagare, som är intresserade av liknande frågor och teman, säger Katherine Burlingame, forskarstuderande vid Lunds universitet.

Kursen, med den engelska titeln ”Advances in Tourism-related resources”, är uppdelad i två delar och i mitten av november kommer gruppen tillbaka till Mittuniversitetet.

-        Då kommer ytterligare en inbjuden forskare, Annika Dahlberg från Stockholms universitet,. Hon kommer att prata om skyddade områden, makt och rättvisa. Den avslutande delen av kursen fokuserar mest på deltagarnas egna arbeten som en del av kursens examination, säger Sandra Wall-Reinius som tillsammans med Dimitri Ioannides ansvarar för kursen.

Läs mer om Mittuniversitetets forskarutbildning inom turism

Hitta till Mittuniversitetets aktuella kurser för forskarstuderande


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-13