Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial

Tis 12 dec 2017 13:52

PFI RISE, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper.

Plasticel

Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft.

Målsättningen är att utveckla en biobaserad förpackning som håller för långa transporter och bl.a. kan användas för fisktransporter. Förpackningen bestryks med en tunn film av plasticerad cellulosa och nanocellulosa som ger barriäregenskaper mot syre medan en skumformad kärna av plasticerad cellulosa och nanocellulosa ger isolerande egenskaper som bibehåller låg temperatur i förpackningen under transport. Under projektet kommer man att fördjupa kunskapen kring materialen, producera förpackningar i pilotskala och ta fram demonstratorer.

- Vid Mittuniversitetet bedriver vi grundläggande forskning kring cellulosakompositer och nanocellulosa, säger Magnus Norgren, professor i kemiteknik. Vi ser mycket fram emot samarbetet och hoppas att vi tillsammans med våra partners kan fördjupa forskningen ytterligare samtidigt som vi utvecklar nya produkter som kan ersätta fossilbaserad plast i samhället.

- För att reducera de stora mängder av plastavfall som hamnar i världshaven är det viktigt att byta ut plast i alla applikationer där det är möjligt, säger Malin Brodin, projektansvarig vid PFI RISE. Cellulosa är biologiskt nedbrytbart och en bra alternativ råvara till plastfilm och isolerande skum som används i emballage. PlastiCel-projektet är i linje med flera andra projekt vid PFI RISE och genom ett nära samarbete med våra svenska forskningspartners hoppas vi finna nya lösningar.

– PlastiCel är ytterligare ett nanocellulosaprojekt där vår experimentpappersmaskin kommer att vara betydelsefull för att producera intressanta demonstratorer med nanocellulosa som viktig komponent, säger Maria Edblad, projektansvarig hos MoRe Research. Maskinen har med hjälp av tekniska modifieringar anpassats för att klara försök med nanocellulosa, vilket gör den intressant i en lång rad projekt. I och med det stora intresset för att kunna skala upp applikationer med nanocellulosa har den därmed fått en rejäl renässans.

PlastiCel är ett svensk-norskt forskningsprojekt med forskare från RISE-PFI Norge, Mittuniversitetet och MoRe Research. Industripartners är SCA, Domsjö Fabriker och Essge-Plast. Projektet som finansieras med stöd från Eus regionala utvecklingsfond Interreg.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Norgren, professor Mittuniversitetet, tel 010-142 88 77, epost: magnus.norgren@miun.se
Malin Brodin, Research scientist, PFI RISE, tel. +47 466 12 099, epost: malin.brodin@rise-pfi.no
Maria Edblad, Marknadskoordinator, MoRe Research, tel. 0660-750 48, e-post: maria.edblad@more.se
Anna Svedberg, Forskningschef, MoRe Research, tel. 0660-750 41, e-post: anna.svedberg@more.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2017-12-13