MILAB ‑ ny mötesplats för spännande samarbeten

Fre 21 dec 2018 08:43

Snart har Milab, Mittuniversitetets öppna labb för materialkaraktärisering och kemisk analys, varit igång under helt år. Hit är alla externa aktörer välkomna att köra sina tester och analyser, berättar Magnus Hummelgård, projektledare för labbet. Kronjuvelen bland apparaterna är elektronmikroskopet som kan göra förstoringar nästan ned på atomnivå.

MILAB

Fem miljoner kronor. Så mycket kostade det avancerade elektronmikroskopet när det köptes in och installerades i februari 2017. Den utgör dock bara en del av all den labbutrustning som Milab erbjuder – här finns även andra typer av utrustning för allt från olika former av analyser till laserlaborationer.

Traditionellt har Mittuniversitetet haft mycket samarbete med pappersindustrin och där har inte minst elektronmikroskopet kommit väl till pass, som är specialbyggt för att jobba med ömtåliga material. Men materialforskning är ett fält som är ganska brett och Milab möjliggör därför breddning av samarbetena till fler branscher. Den övergripande ambitionen med Milab är att skapa en arena där olika aktörer träffas och finner ut nya samarbeten och forskningsprojekt, menar Magnus Hummelgård.

Milab är i första hand en plattform för möten mellan akademiska forskare, externa aktörer och instrumenttillverkare. Och med externa aktörer menar jag inte bara företagare, utan även studenter och andra i behov av ett labb, säger Magnus.

Ett universitet behöver en hel del apparater och teknisk utrustning, men eftersom universitetet själv inte har användning för labben hela tiden passar det bra att ställa det till förfogande även för andra. Genom Milab utnyttjas alltså resurserna bättre samtidigt som tillgängligheten ökar kontaktytorna.

– För det är ju världen utanför som bäst vet vad som behöver göras, säger han.

Själva namnet Milab står för Materials and Innovation Laboratory, och Magnus Hummelgård är noga med att poängtera att det inte ska förväxlas med ett reguljärt analyslabb, för Milab konkurrerar inte på marknaden eller utför analystjänster. Det ska ses som en infrastruktur och mötesplats med syfte att stimulera till nya spännande samarbeten och projekt. För att dra till sig externa aktörer har labbet bland annat som mål att arrangera en årlig workshop. Förra året deltog omkring 20 olika företag, och temat var mikroskopi.

– Till våren planerar vi en ny träff och naturligtvis ett nytt tema. Men vi har också en ambition att jobba mer mot gymnasieskolor. Vi funderar bland annat på att utlysa en tävling för gymnasieelever, säger Magnus Hummelgård.

För mer information om Milab, eller för att boka labbet, gå in på miun.se/milab.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-12-21