Unik stålbandspress vid More Research | miun.se

Unik stålbandspress vid More Research

Tor 13 dec 2018 08:22

En ny stålbandspress har invigts hos MoRe och med den kan starka förpackningsmaterial från högutbytesmassor utvecklas.

Stålbandspress IPCO

Tanken är att skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och massaprocesser för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens baserade på kemisk massa.

I ett gemensamt projekt mellan IPCO, MoRe Research, Mittuniversitetet och industriparter, har en unik prototyp av stålbandspress tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper. IPCO har designat stålbandsbandspressen som installerats hos MoRe. I den kan tryck, temperatur och hastighet varieras för att utvärdera och optimera processbetingelser. Stålbandspressen simulerar industriliknande förhållanden och blir ett viktigt steg för kommersialiseringen av tekniken.

– Med testresultat så hoppas vi nu att stålbandsteknologin kommer att få acceptans av skogsindustrin som ett effektivt sätt att tillverka nya material baserade på trä. Vi tror att det finns potential att utveckla fler applikationer. Samarbetet med MoRe Research och Mittuniversitetet är ett utmärkt sätt att hitta ett nytt och spännande användningsområde för vår teknologi, säger Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager hos IPCO.

Som en del i projektet drivs ett doktorandarbete för att optimera processen.

En unik prototyp av stålbandspress tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper.

– Syftet med mitt doktorandprojekt är att utveckla starka och våtstarka förpackningsmaterial baserade på högutbytesmassa, säger Tove Joelsson, industridoktorand vid FORIC, Mittuniversitetets forskarskola, och anställd vid MoRe Research. Just våtstyrkan har en mycket god potential att ersätta dagens plaster i många typer av förpackningar. Ett annat viktigt syfte är att skapa nya förutsättningar för produktion av TMP eller CTMP vid pappersbruken och modifiera pappersmaskinerna till att producera nya förpackningsmaterial.

– I vårt pågående forskningsprojekt har vi haft stor glädje och nytta av samarbetet med MoRe Research och den nya pilotanläggningen, säger Per Engstrand, Professor inom mekanisk fiberteknologi vid Mittuniversitetet. Vår målsättning är att utveckla ett miljövänligt våtstarkt förpackningspapper av mekanisk massa.

Stålbandspressen invigdes och demonstrerades den 13 december i närvaro av representanter av MoRe, IPCO och Mittuniversitetet liksom för representanter för projektgrupp, finansiärer och MoRe.

För mer information om stålbandpressen, kontakta gärna:

  • Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager, IPCO. Mobil: 070-616 52 94, Email: cherryleen.garcia-lindgren@ipco.com
  • Anna Svedberg, Forskningschef MoRe Research. Tel. 0660-750 41, email: anna-svedberg(at)more.se.
  • Tove Joelsson, industridoktorand vid FORIC, Mittuniversitetets forskarskola, och anställd vid MoRe Research. Tel. 070-306 22 15, email: tove.joelsson(at)more.se

MoRe Research är ett neutralt och oberoende forsknings- och utvecklingsföretag med kunder huvudsakligen inom skogsindustrin. Fokusområden är vedråvara, massautveckling, papper, förpackningsmaterial och hygienpapper, nanocellulosa, bioraffinaderiutveckling samt cellulosaderivat såsom viskos, acetat, etrar och MCC liksom forskning inom dessa områden. MoRe Research har en omfattande uppsättning av olika pilotutrustningar vilka gör det möjligt att utgå från vedråvara i form av stock eller flis och genomföra alla processer till papper, kartong eller tissue liksom till färdigspunnen viskostråd. www.more.se

IPCO är en avknoppning från Sandvik och hette då Sandvik Process Systems. Ägare är FAM AB, en del av Wallenberggruppen. IPCO utvecklar kundspecifika lösningar för processindustrin och har produktionsanläggningar I Amerika, Asien och Europa. Antalet anställda är 600 personer och företaget har en omsättning på 200 miljoner euro. www.ipco.com.

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN, Fibre Science and Communication Network, driver forskning på tillverkningsprocesser för vedfibrer och andra bioprodukter från skogsråvara, nya cellulosamaterial och gröna energilösningar. Forskningen sker i nära samarbete med näringsliv, bl.a. skogsindustri, i Sverige och Europa. Vid FSCN arbetar idag ca 80 forskare. www.miun.se/fscn

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-13