Forskning

Nationellt vintersportcentrum har två huvudsakliga forskningsinriktningar, nämligen idrott och prestation samt idrott och hälsa.

Löp3D1.jpg

Inom idrott och prestation är den fysiologiska forskningen främst inriktad mot aeroba energiprocesser och vilka faktorer som begränsar den aeroba prestationsförmågan. Målet är att förklara fysiologiska mekanismer med frågeställningar som är relevanta och tillämpbara för idrotten.

I den biomekaniska forskningen analyserar vi inre och yttre belastningar samt krafter i kroppar och material. Biomekaniska mätningar kan kvantifiera rörelsemönster och krafter i olika arbetsformer och optimeras individuellt.

Ett speciellt intresseområde för Nationellt vintersportcentrum är studier där de båda kunskapsfälten fysiologi och biomekanik integreras för att nå en övergripande förståelse av faktorer som påverkar prestationen. Detta görs främst med längdskidåkning och skidskytte som arbetsmodell både i laboratoriet och i fält.

Forskning om folkhälsa

Fysisk inaktivitet är en stor bidragande orsak till olika folkhälsosjukdomar som till exempel diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Faktorer som rökning, dålig kost, fysisk inaktivitet och alkohol svarar för upp mot hälften av de livsstilsrelaterade sjukdomarna som leder till död. Enligt WHO kommer andelen att öka till mellan 60 och 70 procent år 2020. Även benskörhet (osteoporos) är ett vanligt sjukdomstillstånd i Sverige. I åldern 70-79 år kan var 3:e kvinna diagnostiseras med osteoporos vid analys av bentäthet i höft. Därför har NVC skapat ett så kallat FYSSLAB där forskning och utvecklingsarbete rörande folkhälsa möjliggörs.

NVC samarbetar nationellt med andra universitetet och forskningscentra men även flera internationella forskningsprojekt pågår. Mer information om forskningsstrategi och -projekt samt publikationer finns under respektive länk.

NVC-logotyp

Kontakt

Centrumledare
Glenn Björklund

Adress
Nationellt vintersportcentrum
Mittuniversitetet
Studentplan 4 
83140 ÖSTERSUND
Vägbeskrivning