Friska kvinnor i reproduktiv ålder har en naturlig hormonell cykel, menstruationscykeln . Den påverkar kvinnliga idrottare på olika sätt, detta projekt syftar till att förbättra kunskap och kommunikation om menstruationscykeln bland kvinnliga elitidrottare och deras tränare.

Kvinnlig längdskidåkare mot vit bakgrund.

Tidigare forskningsstudier har visat på begränsad kunskap hos såväl idrottare som tränare i frågor som rör menstruation, symptom, preventivmedel och hormoner. Kunskapsbristen gäller såväl grundläggande fysiologi som hur tränare ska arbeta praktiskt med ämnet; till exempel hur symptom behandlas eller hur träning ska planeras utifrån en kvinnas hormonella cykel.

En annan stor fråga är hur kommunikationen med och om de idrottande kvinnorna sker, runt ämnen som hormoner, menstruations-/ hormoncykler, preventivmedel och symptom. Dessa ämnen betraktas av en del tränare och aktiva som svåra ämnen att prata om samtidigt som forskning belyser vikten av att föra samtal kring dessa frågor.

Projektet är tvärvetenskapligt och placerar idrottarna och tränarna i centrum. Det genomförs i nära samarbete med Svenska Skidförbundet och syftar till att förbättra utbildning, kunskap, kommunikation och i slutändan normer gällande menstruationscykeln.

Den första fasen av projektet är till stor del kvalitativ, med enkäter, intervjuer, utbildningsinterventioner och fokusgruppsdiskussioner för att identifiera de nuvarande utmaningarna och möjligheterna till utveckling. I den andra fasen av projektet kommer vi att genomföra insatser för att påverka beteenden och rutiner, med ett yttersta mål att förbättra prestation och hälsa hos våra kvinnliga idrottare.

Presentation om menstruationscykeln och kvinnors idrottsliga prestationer av Dr Kerry McGawley
Kerry McGawley beskriver kort om hur menstruationscykeln kan påverka idrottslig prestation och vad du själv kan göra som idrottande kvinna. Presentationen är på engelska men det finns svensk text.

Fakta

Projektperiod

200901-250831

Samarbetspartners

  • Svenska Skidförbundet (längdåkning)

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073

Projektmedlemmar

Max Bergström

Max Bergström