Nationellt vintersportcentrum har två huvudsakliga forskningsinriktningar, nämligen idrott och prestation samt idrott och hälsa.

Inom idrott och prestation är den fysiologiska forskningen främst inriktad mot aeroba energiprocesser och vilka faktorer som begränsar den aeroba prestationsförmågan. Målet är att förklara fysiologiska mekanismer med frågeställningar som är relevanta och tillämpbara för idrotten.

I den biomekaniska forskningen analyserar vi inre och yttre belastningar samt krafter i kroppar och material. Biomekaniska mätningar kan kvantifiera rörelsemönster och krafter i olika arbetsformer och optimeras individuellt.

Ett speciellt intresseområde för Nationellt vintersportcentrum är studier där de båda kunskapsfälten fysiologi och biomekanik integreras för att nå en övergripande förståelse av faktorer som påverkar prestationen. Detta görs främst med längdskidåkning och skidskytte som arbetsmodell både i laboratoriet och i fält.

Forskning om folkhälsa

Fysisk inaktivitet är en stor bidragande orsak till olika folkhälsosjukdomar som till exempel diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Faktorer som rökning, dålig kost, fysisk inaktivitet och alkohol svarar för upp mot hälften av de livsstilsrelaterade sjukdomarna som leder till död. Enligt WHO kommer andelen att öka till mellan 60 och 70 procent år 2020. Även benskörhet (osteoporos) är ett vanligt sjukdomstillstånd i Sverige. I åldern 70-79 år kan var 3:e kvinna diagnostiseras med osteoporos vid analys av bentäthet i höft. Därför har NVC skapat ett så kallat FYSSLAB där forskning och utvecklingsarbete rörande folkhälsa möjliggörs.

NVC samarbetar nationellt med andra universitetet och forskningscentra men även flera internationella forskningsprojekt pågår. Mer information om forskningsstrategi och -projekt samt publikationer finns under respektive länk.

Pågående forskningsprojekt

Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HM...

Den kvinnliga idrottaren

Friska kvinnor i reproduktiv ålder har en naturlig hormonell cykel, menstruationscykeln . Den påverkar kvinnliga idrottare på olika sätt, detta projekt syftar till att förbättra kunskap och...

Hyperborean

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Parasport och inkluderande träning

Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Vi söker innovativa lösningar och...

The Skiers Metabolome Project

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera nya biomarkörer för hälsa och prestation bland elitlängdskidåkare.