Exempel från labbet

Här hittar du berättelser om några av de experiment och övningar som gjorts i RCR Simulation Lab.

Våldsamt attentat på nattklubben Valkyria

I oktober 2023 genomfördes experiment i RCR:s simuleringslabb inom projektet ”Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap”. I studien förvandlade...

Forskningsstudie i simulerad naturmiljö

I denna studie samarbetade vi med ETOUR:s forskare som undersöker lösningar för hur turismaktörer kan minska besöksnäringens klimatavtryck. Labbet förvandlades till Järvzoo djurpark med hjälp av...

Forskningsstudie i simulerad lägenhetsmiljö

Under 2020 genomfördes en strukturerad observationsstudie i RCR Simulation Lab som del av ett projekt om riskkommunikation. I studien förvandlades labbet till en lägenhet, och i lägenhetsmiljön fic...

Övningar med räddningstjänsten

Brandmän från Jämtlands Räddningstjänstförbund genomförde under november 2019 ett flertal simuleringsövningar i RCR Simulation Lab. Scenariot i övningarna utspelade sig i en köpcentrummiljö som...

Krisens inledning

Länsstyrelsen, Fortum, Vattenregleringsverket, Härjedalens kommun, polis och räddningstjänst deltog i ett experiment där scenariot var en kraftig översvämning i Sveg. Vi ville studera reaktioner oc...

Riskidentifiering i flygplatsmiljö

Detta experiment utfördes som ett generaltest av labbets utrustning och funktioner. Deltagarna, som var studenter vid Mittuniversitetet, fick parvis gå in i en simulerad ankomsthall och diskutera...

Krisövning Mittuniversitetet

Mittuniversitetets krisledningsgrupp övade på ett scenario där ett bombhot inkommit mot Campus Östersund och en student skadades på Campus Sundsvall. Under övningen gjordes inspel från bland annat...

Sidan uppdaterades 2024-04-24