Ons 17 okt 2018 16:40

Ett trettiotal representanter från tolv företag samlades i veckan för att lära mer och inspireras i sitt hållbarhetsarbete under workshopen – Hållbarhet, material och innovation.

Många företag har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete där val av material är en viktig pusselbit för en hållbar utveckling. Hur kan företag som jobbar med produktutveckling och design tänka kring materialval för funktion, prestanda och miljöpåverkan?

Vägar mot hållbarhet

På agendan för dagen stod trender, vägar mot hållbarhet, nya hållbara material och metod för att utveckla hållbara produkter och tjänster inom företagen. Medverkande företag bjöds på inspirerande föreläsningar av bland annat Joel Svedlund, innovationsledare Hållbarhet Peak Innovation, som pratade om materialtrender idag och på lång sikt samt hur smarta materialval är avgörande för att driva en hållbar utveckling framåt.

Tänka i nya banor

Föreläsningar följdes av workshop under ledning av Karolina Nätterlund från Designcentrum och projektet SMICE. Medverkande företag fick jobba konkret med en produkt med hjälp av materialhjulet, en modell framtagen av RE:Source som utgår från hur produkter och material faktiskt används och där målet är att de ska bevara ett så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt.

Materialbibliotek för nya materiallösningar

På plats fanns även Christian Bergman och Petter Reuterholt från Material ConneXion, världens största bibliotek av innovativa och hållbara material, som visade nya material och berättade om spännande materiallösningar för olika idéer.

Fråga en expert

Aktuella frågor som återvinning, cirkulär ekonomi, mikroplatser, certifieringar, förnyelsebara material och kemikalier avrundade dagen. Engagerade deltagare fick på plats svar på sina frågor av en expertpanel bestående av ovan nämnda personer samt Lena Stig, handläggare hållbar plastanvändning, Naturvårdsverket.

Workshopen arrangerades av Sports Tech Research Centre inom ramen för EU-projektet Sports Tech Innovation Initiative.

Deltagarna på workshopen var medverkande företag inom projekt Sports Tech Innovation Initiative, och ett flertal andra företag med intresse inom produktutveckling och design, oavsett material.

Medverkande företag inom projekt Sports Tech Innovation Initiative är Hilleberg the Tentmaker, Woolpower, Rock Group Sweden /Gneis, Extra Evil/Jethwear, SafetyRespect, Light My Fire, Spektrum, Klättermusen, Lundhags, Swedish Engineering och Aktiv Ortopedteknik.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-10-07