Snölagring allt viktigare | miun.se
Fre 06 sep 2019 10:25

Tillgång till snö är en viktig förutsättning för anläggningar och företag verksamma inom vintersport och turism.

Test täckmaterial snölagring Per Skoglund
Test av olika isolerande täckmaterial i labbet för tillämpad mekanik.

Bristen på snö de senaste åren har gjort att intresset för snölagring ökat, det vill säga att bevara snö till nästa säsong. Att täcka en hög med snö med isolerande material minskar smältningen men vilket täckmaterial är mest effektivt och hållbart?

Täckning av en hög med snö med ett isolerande material skyddar snön från värmeöverföring från omgivningen och minskar smältningen. I en ny vetenskaplig artikel som publicerats i Journal of cold regions engineering redovisas de laborationstester där forskare och forskningsingenjörer på Sports Tech Research Centre jämfört olika vanligt använda isolerande material liksom en del andra mindre prövade övertäckningsmaterial för snölagring.

Artikeln är resultatet av ett samarbete mellan Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Peak Innovation. Under hösten planeras nya labbtester inom ramen för projektet SNÖRIK som ska bygga vidare på de tidigare resultaten.

Behovet av en fortsatt kunskapsutveckling är stort, samtidigt som det är viktigt att dessa lösningar sker på ett hållbart sätt med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Vill du läsa artikeln?

Kontaktpersoner på Sports Tech Research Centre:


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-15