Kajsa Nilsson

Forskningsingenjör|Research Engineer

Bakgrund

Master by research examen i maskinteknik med inriktning mot hållbar produktutveckling.

Undervisning

- Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling
- Hållbar produktutveckling
- Innovativ produktutveckling

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lintzén, N. , Danvind, J. , Melin Söderström, E. , Nilsson, K. & Skoglund, P. (2019). Laboratory Investigation of Different Insulating Materials Used for Snow Storage. Journal of cold regions engineering, vol. 33: 4  

Konferensbidrag

Koptioug, A. , Bäckström, M. , Ainegren, M. & Nilsson, K. (2018). Studying Moisture Transport Trough "Active" Fabrics Using Humidity-Temperature Sensor Nodes. I Proceedings, Volume 2, ISEA 2018 : .. S. 230-    

Svedlund, J. , Nilsson, K. & Longueville, A. (2016). Sustainability in a Regional and Global Sports/Outdoor Industry. I VEC - Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21