Vi följer med Håkan Nyström i labbet för materialprovning. Håkan är ansvarig för Lundhags produktutveckling av hårdvara inom området ryggsäckar och långfärdsskridskoutrustning.

Sports Tech Research Centre
Forskningsingenjör Kajsa Nilsson och Håkan Nyström,  produktutvecklare på Lundhags.

Håkan på Lundhags

Namn: Håkan Nyström
Företag: Lundhags
Yrke: Produktutvecklare

Vad utvecklar ni just nu?

Det händer mycket inom alla produktområden men tittar vi enskilt på mitt ansvarsområde, hårdvaran, så ser vi närmast fram emot lanseringen av ett nytt ryggsäckssortiment 2018. 

Vilka tester gör ni främst i labbet?

Vi har upparbetat en helt ny kravspecifikation när det gäller våra material. En ny kategori vävar som delvis har fört oss utanför gängse leverantörs led, där utsagd kvalitet måste kunna styrkas genom lab-tester. Fokus i labbet har varit att säkerställa kvaliteten på våra nyutvecklingar inom slit- och rivstyrka samt se till att vattentätheten når upp till avsedd nivå. 

Vad genomgår era prototyper för tester innan de blir till färdiga produkter för marknaden?

Normalt krävs det minst 4-6 omgångar prototyper av varje ny utveckling. Parallellt sker också utveckling av råvaror och olika detaljlösningar. Mellan varje prototypomgång ska produkten testas och utvärderas. Sammantaget sker detta i olika steg, genom ett ”indoor-lab” som på Sports Tech Research Centre, ett ”outdoor-lab” där vi iscensätter ett liknande indoortest fast utomhus samt genom riktiga funktions-, konstruktions- och belastningstester genom några av våra flitigt använda testpersoner samt oss själva. Jag vill understryka vikten av att aktivt använda prototypen och produkten själv, det blir så mycket tydligare vad som behöver förbättras jämfört med att bara förlita dig på andrahandsinformation. Å andra sidan är det viktigt att få in synpunkter från andra för att få tillräcklig åsiktsbredd.


Håkan testar vattentäthet.

Vilken nytta har ni av labbet i er verksamhet? 

När vi utvecklar eller letar nya material så är det av stor vikt att få ett kvitto på materialets egenskaper mer än bara genom leverantörens egna faktauppgifter. Också genom att inbördes rangordna olika material sinsemellan men framförallt genom att säkerställa att valda material når upp till vår kravspecifikation. Parallellt med våra praktiska fälttester ger dessa labbtester oss svar på om vi är på rätt väg eller inte. Sammantaget är de mycket viktiga i vårt utvecklingsarbete. Under 2016 har vi exempelvis testat en rad olika nya material för ett nytt ryggsäckssortiment för 2018 och där har testerna på Sports Tech Research Centre verkligen varit vägledande.

Vad lägger ni extra stort fokus på i er produktion?

Utöver kvalitet och funktion så är hållbarhet idag den viktigaste frågan. En omsorg över att vi t ex ska upphandla material och tillverka produkterna på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt ska produkten vara designad och konstruerad på ett sätt så att den överlever samhällets alla trender. Bäst för både miljö och plånbok är en långlivad produkt som samtidigt är reparerbar. 

STII – Sports Tech Innovation Initiative är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med en total budget på 16 miljoner med intressenter som Tillväxtverket, Mittuniversitetet, Östersunds kommun och medverkande företag, däribland Lundhags.

Projekt Sports Tech Innovation Initiative