Vi följer med Sara Hult i labbet för materialprovning när Klättermusen testar nya och befintliga tyger för att säkerställa kvalitén.

Sports Tech Research Centre
Sara Hult , produktions- och inköpsansvarig på Klättermusen, kontrollerar tygets nötningshärdighet.

Sara på Klättermusen

Namn: Sara Hult 
Företag: Klättermusen
Yrke: Produktions- och inköpsansvarig

Vad utvecklar ni just nu?

Just nu testar vi nya och befintliga tyger för att säkerställa kvalitén. Vi håller också på att kategorisera våra tyger och tittar på vilka tester som ska göras för respektive tyg och sätter upp minimikrav för de olika kategorierna. Vi har gjort tester i labbet i några år och skaffat oss erfarenhet kring hur vi vill att testerna ska utföras samt tygernas prestanda. Tillsammans med kunskapen om hur tyget och plagget upplevs i verkligheten är vi nu redo att sätta siffror på vad som är bra och vad som behöver förbättras.

Det blir en kravspecifikation som underlättar för att kunna göra ännu bättre jämförelser. Sen måste vi naturligtvis göra individuella bedömningar också.

Vilka tester gör ni främst i labbet?

Martindale där vi kollar tygets nötningshärdighet går varm men vi testar även tygets rivstyrka och luftgenomsläpp. Senaste åren har det varit mycket spraytest vid utvecklingen av fluorkarbonfria material. Våra membran har varit fluorkarbonfria i många år, utmaningen har varit impregneringen men från hösten 2017 är Klättermusens samtliga tyger helt fria från fluorkarboner.

Hur använder ni er av informationen från testerna?

Testresultaten vi får i labbet jämför vi med hur tyget och plagget upplevs i verkligheten och på så vis får vi en tydlig bild av vad resultatet betyder i realitet. Även när vi gör nyutvecklingar av plagg och är nöjda med det tidigare tyget så är det viktigt för oss att verifiera att det nya tyget når upp till minst samma kvalitetskrav som tidigare tyg.  Vi har precis bytt ut återvunnen polyamid i fyra av våra tyger med en ny biobaserad polyamid och då har tillgången till labbet varit viktig för att verifiera att de nya tygerna presterar minst lika bra eller bättre som de gamla.

Vilken nytta har ni av labbet?

Det är lyxigt att ha tillgång till materialprovningslabbet! Vi lär oss väldigt mycket av att själv kunna göra testerna för att se och förstå de olika resultaten till skillnad från att enbart titta på leverantörens egna testresultat.

Genom verklighetstrogna tester i labbet kommer vi snabbare fram till resultat i vår produktutveckling. Att göra jämförelser i verkligheten är en långsam process, det är svårt att använda plagget i 365 dagar i flera år. Men det är viktigt att göra tester både i verkligheten och i labbet.

Sen har vi stor hjälp och ett bra samarbete med Kajsa som är forskningsingenjör och labbansvarig. En gång när vi hade problem med ett tyg som funkade i ett plagg men inte i ett annat så var det Kajsa som efter samtal med oss föreslog och utvecklade ett nytt verklighetstroget test i labbet som gav oss de svar vi behövde.

Vad lägger ni extra stort fokus på i er produktion?

Vårt fokus är miljö och hållbarhet i våra tyger, men även innovation och funktion är grundpelare i vårt utvecklingsarbete.

STII – Sports Tech Innovation Initiative är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med en total budget på 16 miljoner med intressenter som Tillväxtverket, Mittuniversitetet, Östersunds kommun och medverkande företag, däribland Klättermusen.

Projekt Sports Tech Innovation Initiative