Samarbete är en naturlig del av vår verksamhet. Genom samarbete får partners tillgång till avancerad labbutrustning och ny kunskap för att utveckla den egna verksamheten. I retur fångar vi upp aktuella kunskapsluckor som bidrar till utveckling och forskningsfrågor.

gneis5.jpg
Företaget Gneis jobbar med produktutveckling i materialprovningslabbet.

Vi har ett omfattande nätverk av samarbetspartners och intressenter inom näringsliv och akademi, både nationellt och internationellt. Exempel är kluster som Peak Innovation, Scandinavian Outdoor Group och IUC Z-GROUP och deras nätverk av cirka 200 företag som stärker kopplingen mot näringslivet.

Företag inom outdoorbranschen som Hilleberg the Tentmaker, Woolpower, Klättermusen, Lundhags, Gneis, Light My Fire, Spektrum, Klättermusen, Jethwear och Trangia är andra exempel på samarbetspartners.

Vi tror på ett nära samarbete mellan utbildning, forskning, företag och organisationer för att skapa verklig nytta i samhället, det kan ske på olika vis:  

  • Korta uppdrag mot en timkostnad 
  • Längre nyttjandeavtal vid återkommande eller mer långsiktiga uppdrag, där partners själva tar stort ansvar för att hantera labbutrustning
  • Uppdragsforskning, specialanpassat samarbete utifrån varje enskilt uppdrag
  • Samarbets- eller samverkansprojekt, exempelvis projekt Augmented Sports 
  • Ex-jobb och mindre projektuppgifter, där ni tar del av studenternas kunskap och kreativitet

Har ni en idé och vill samarbeta?

Ett första steg är ett samtal eller möte för att få en bild av era behov och se om och hur vi kan samarbeta på bästa sätt. 

Nyfiken men osäker på hur ni kan samarbeta med oss?

Välkommen att kontakta oss om ni först vill veta mer om vår labbmiljö och på vilket sätt ett samarbete skulle kunna vara till nytta för er verksamhet. 

 

Gör din intresseanmälan här

Kontakt

Centrumledare
Mikael Bäckström

Telefon (växel)
010 - 142 80 00

E-post
sportstechresearch@miun.se

Testresultaten i labbet jämför vi med hur tyget och plagget upplevs i verkligheten, på så vis får vi en tydlig bild.

Läs hela intervjun med Sara på Klättermusen

När vi utvecklar eller letar nya material så är det viktigt att få ett kvitto på materialets egenskaper.

Läs hela intervjun med Håkan på Lundhags

Kontakt

Mikael Bäckström

Professor|Professor

010-142 83 01