2D Inks är ett verifieringsprojekt finansierat av Vinnova.

FSCN forskning

Projektidén är att verifiera om en unik skalbar process, som kan producera tvådimensionella material i industriella mängder till låg kostnad, kan användas för kommersiella produkter.

2D-material är nya unika material, en eller några få molekylära dimensioner i en dimension och betydligt större i de andra två dimensionerna. Dessa material, tillsammans med vår process, underlättar både nya sätt att producera produkter såväl som helt nya produkter. Grafén är det första 2D-materialet vi kommer att undersöka.

2D Inks kommer att fokusera på en nischmarknad, elektriskt ledande bläck. Denna marknad har idag (2012) en omsättning på 2,86 miljarder USD och förväntas växa till 3,36 miljarder USD under 2018. Vi kommer att verifiera en nischprodukt på denna nischmarknad: en grafenbaserad elektriskt ledande bläck som ger betydligt bättre ledande egenskaper jämfört med till befintliga kolfärger.

Idag används silverfärger till stor del för att skriva ut ledande produkter. Dessa bläck är extremt kostsamma. Det finns ett antal applikationer där vårt bläck kan ersätta silverfärger. Det finns också ett antal produkter som kan bli lönsamma med ett billigare bläck. Vårt erbjudande är, tryckt elektrisk ledningsförmåga, till ett rimligt pris.

Fakta

Projektperiod

120701-160701

Institutioner/avdelningar

Ämnen

Forskargrupper

Projektledare

Finansiärer

xx