Inom fysik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet Teknisk fysik.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet