2D Inks

2D Inks är ett verifieringsprojekt finansierat av Vinnova.

FSCN forskning

Fakta

Projektperiod

120701-160701

Institutioner/avdelningar

Ämnen

Forskargrupper

Projektledare

Finansiärer

xx