Projektet AMPeRE, Industrialisation of Additive Manufacturing through multi-purpose post-PRocEssing, är ett företagsdrivet initiativ som fokuserar på efterbearbetning, specifikt för pulverbäddsmetoder.

3D-printat material
Överst ett 3D-printat föremål som genomgått efterbearbetning och under ett föremål som inte efterbearbetats.

Finansiärer

Logo Formas logotyp Energimyndigheten Logotyp Metalliska material

Sidan uppdaterades 2022-12-27