Forskning inom ämnet Maskinteknik med inriktning sportteknologi och additiv tillverkning är inriktad mot biomekaniska system, utrustning och experimentell metodik inom elit-, motions-, parasport och outdoor.

Andrey Koptyug och Leonardo Marin

Vidare omfattar forskningen praktisk tillämpning av process- och materialutveckling riktad mot industriella behov. Forskningsmetodiken är ofta tvärvetenskaplig och kan innefatta modellering, simulering, metodutveckling och experiment.

Området Sportteknologi omfattar forskning rörande utrustningsbaserad humanfysiologisk prestationsutveckling, modellering, simulering och optimering av biomekaniska system och material. Detta omfattande såväl människans fysiologi och rörelseapparat som effektivitetshöjande teknik och utrustning.

Området Additiv tillverkning och dess forskning spänner över ett vitt område från prototyptillverkning inom sportteknologi till tillämpningar inom medicin samt material- och processutveckling för verkstadsindustri. Forskningen inom Additiv tillverkning, främst då i metall, är inriktad mot metoden elektronstrålesmältning. Vår kompetens inom additiv tillverkning omfattar bland annat metaller, polymerer, materialutveckling, tillverkningstekniker och processutveckling. 

Den mesta av forskningen inom maskinteknik på Mittuniversitetet bedrivs inom forskningscentrumet Sport Tech Research Centre

Pågående forskningsprojekt

Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HM...

AMPeRe

Projektet AMPeRE, Industrialisation of Additive Manufacturing through multi-purpose post-PRocEssing, är ett företagsdrivet initiativ som fokuserar på efterbearbetning, specifikt för pulverbäddsmeto...

Augmented Sports

Augmented Sports ska bidra till teknisk utveckling hos främst lokala och regionala företag och organisationer som de kan dra nytta av för att möta marknadens behov.

FRAMGRAF II

Inom projekt FRAMGRAF II är målet att demonstrera en teknik för grafenbeläggning av rostfritt stålpulver för additiv tillverkning av komponenter med förbättrade mekaniska och tribologiska egenskaper.

FUN-LAM: Funktionellt gradierade lameller i EBM

Projektet syftar till att genomföra tester som ska göra det möjligt att byta material medan maskinen arbetar, en metod som är komplicerad vid tillverkning genom den additiva metoden Electron Beam...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

NeoPulp

Vår nya forskningsprofil Neopulp kommer att möjliggöra nya marknader för fiberprodukter från skogen och hjälpa skogsindustrin att bredda användningen av fiberbaserade material med resurseffektiva...