Att göra det materiella virtuellt – Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen | miun.se

Att göra det materiella virtuellt – Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen

I denna avhandling undersöks hur risk konstrueras när mat diskuteras i nätbaserade diskussionsforum.

Muffins och ord

Fakta

Projektperiod

100801-201002

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-09-21