Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

BLAD - Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande

BLAD är ett internt utvecklingsprojekt på Mittuniversitetet som går ut på att utveckla former för livslångt lärande och distribuering av kompetensutveckling, anpassad efter de krav och behov som de samhälleliga och tekniska utvecklingen ställer på offentliga organisationer och näringsliv.

Sidan uppdaterades 2022-12-31